2017‐lovene: Tilsvarende meldinger

Efter fire “for dummies”‐artikler om justeret score er det på tide at skifte emne! I de kommende uger vil jeg se på nogle af reglerne for uregelmæssigheder i meldeforløbet, som de kommer til at se ud i 2017‐lovene.

Et nyt begreb, som vi skal vænne os til, er “tilsvarende meldinger”. Hvis et utilstrækkeligt bud eller en melding uden for tur ikke accepteres af MTV, og den fejlende afgiver en tilsvarende melding (i sin lovlige tur), vil der slet ikke være nogen begrænsninger, hverken i form af tvungen pas eller udspilsbegrænsninger!

Dette er en fornuftig ændring: Hvis den fejlende med sin lovlige melding får givet makker alle de oplysninger, som den ulovlige melding gav, er der sådan set ingen skade sket. Og så forekommer det urimeligt hårdt at straffe med tvungen pas.

Men en sådan regel kræver en definition af begrebet “tilsvarende melding”, og det ser vi på i næste afsnit.

Hvad er en tilsvarende melding?

WBF‑LC har valgt at dedikere en hel paragraf til begrebet “tilsvarende melding”. Da de nødig vil ændre i paragrafnumrene, bliver det eksisterende indhold af § 23 flyttet om i § 72, hvor det emnemæssigt hører fint hjemme. Derved er § 23 blevet frigivet til i stedet at omhandle tilsvarende meldinger.

En melding kaldes “tilsvarende” (i forhold til den oprindelige melding), hvis et af følgende tre kriterier er opfyldt:

 1. De to meldinger har samme eller lignende betydning.
 2. Den nye meldings betydning er en delmængde af de mulige betydninger af den oprindelige melding.
 3. De to meldinger har samme formål (fx en spørgemelding eller et relæ).

Det er umiddelbart mulighed 2, der er sværest at overskue i praksis, og jeg vil belyse fortolkningen heraf med nogle eksempler.

Eksempler

I alle de nedenstående eksempler begår Syd en uregelmæssighed i form af en melding uden for tur, og Vest accepterer ikke.

Multi uden for tur

Øst er giver, men Syd åbner 2 Multi.

I det lovlige meldeforløb åbner Øst 1♣. Nu kan Syd løse alle problemer ved at springe til 2♠, såfremt dette viser en svag 2‑åbning i spar, for:

 • 2 viser en svag 2‑åbning i spar eller en svag 2‑åbning i hjerter (eller evt. en eller flere stærke varianter).
 • Springet til 2♠ (den lovlige melding) viser den ene af de mulige betydninger for 2 Multi.

Dermed er der ingen tvungen pas og ingen udspilsbegrænsninger mod Nord.

En forhåndspas i makkers tur

Nord er giver, men Syd indleder meldeforløbet med pas.

I det lovlige meldeforløb åbner Nord 1, og Syd hæver til 2 (jeg vil i en senere artikel forklare, hvorfor Syd ikke er tvunget til at passe; også her er reglerne ændret). Igen er alle problemer løst:

 • Selvom vi ikke normalt tænker på den måde, kan vi opfatte Syds indledende pas som en melding med fire mulige betydninger: 0‑5 uanset fordeling, 6‑9 uden hjerterstøtte, 6‑9 med hjerterstøtte, og 10‑11 relativt jævne.
 • Hævet til 2 (den lovlige melding) viser den ene af disse muligheder.

Ergo ingen tvungen pas og ingen udspilsbegrænsninger.

Endnu en forhåndspas i makkers tur

Nord er giver, men Syd indleder meldeforløbet med pas.

I det lovlige meldeforløb åbner Nord 1, og Syd svarer 1♠.

1♠ er ikke en tilsvarende melding:

 • Den indledende pas viser 0‑5 uanset fordeling, 6‑11 med mindst 4 spar, eller 6‑11 uden sparfarve.
 • Svaret 1♠ (den lovlige melding) viser 6‑11 med sparfarve, eller 12+ med sparfarve.

12+ med sparfarve er ikke en af de mulige betydninger af den oprindelige melding, og dermed er 1♠ ikke en “tilsvarende melding”.

Vi kan også se det sådan, at Nord ved, at Syd aktuelt ikke har en åbningshånd til sit 1♠‐svar, som han ellers let kunne have haft.

Det bringer N-S i problemer – præcis hvilke skal vi se på i en senere artikel.

En delmængde af oplysninger

Øst er giver, men Syd åbner 2♠ visende spar og en minor.

I det lovlige meldeforløb åbner Øst 1, og Syd melder 1♠ ind. Det viser spar, og Syd har dermed givet makker en delmængde af de oplysninger, han gav med 2♠ (spar og en minor).

Her skal vi passe på. “En delmængde af oplysninger” er netop det modsatte af “betydningen er en delmængde af de mulige betydninger”. Derfor er 1♠ ikke en tilsvarende melding:

 • De mulige betydninger af 2♠ er “spar+ruder” og “spar+klør”.
 • En af de mulige betydninger af 1♠ (den lovlige melding) er “spar uden sidefarve”.

Betydningen “spar uden sidefarve” var ikke en mulighed til åbningen 2♠, og igen er N-S i problemer (og derudover er “åbningshånd med sparfarve” en mulig betydning af 1♠, men ikke af 2♠).

Her kan vi også bruge et ræsonnement som i det foregående eksempel: Nord ved, at Syd har en sidefarve til sin 1♠‐indmelding, hvad han slet ikke har lovet.

Konklusion

Begrebet “tilsvarende meldinger” er i 2017‑lovene centralt i forbindelse med utilstrækkeligt bud og melding uden for tur, når disse ikke accepteres. Hvis den fejlende (i sin lovlige tur) afgiver en tilsvarende melding i forhold til den oprindelige, vil der nemlig ikke være nogen konsekvenser i form af tvungen pas eller udspilsbegrænsninger.

Denne nye regel betyder, at der oftere bliver tale om en normal afvikling af spillet efter de nævnte uregelmæssigheder, og det er godt for spillet. Men det kræver en ny måde at tænke på for turneringslederne.

Mit råd er, at du forsøger at vænne dig til de ræsonnementer, du skal foretage som turneringsleder i den forbindelse. Husk, at formålet med reglen er at tillade normal afvikling af spillet, hvis den fejlendes makker ikke er blevet klogere af den ulovlige melding, end han bliver af den lovlige melding.

Dette er i reglerne udtrykt ved de tre varianter af “tilsvarende meldinger”, som det betaler sig at forsøge at lære udenad:

 1. De to meldinger har samme eller lignende betydning.
 2. Den nye meldings betydning er en delmængde af de mulige betydninger af den oprindelige melding.
 3. De to meldinger har samme formål (fx en spørgemelding eller et relæ).