Skadet efter tilsvarende melding

Reglerne for melding uden for tur, som ikke accepteres, og utilstrækkeligt bud, som ikke accepteres, tillader den fejlende at fortsætte meldeforløbet uden begrænsninger for makker i følgende tilfælde:

  • Hvis den fejlende afgiver en tilsvarende melding.
  • Hvis den fejlende retter et utilstrækkeligt bud til et tilstrækkeligt bud, der viser samme benævnelse(r), som det utilstrækkelige bud gjorde.

I disse tilfælde er oplysningerne fra den ulovlige melding beføjede for makker. Der er to forskellige slags beføjede oplysninger, som kan fremkomme i disse tilfælde:

  • Den ulovlige melding gav nogle oplysninger, som ikke kan udledes af den lovlige melding.
  • Den lovlige melding kan være afgivet på en hånd, der ikke passer til meldingen, fordi den fejlende er under pres for at afgive en melding, der holder makker inde i meldeforløbet.

Makker må altså gerne drage fordel af disse oplysninger. Det betyder selvsagt, at den fejlende side kan få en fordel, men i så fald skal turneringslederen justere scoren efter spillet. Det er emnet for denne artikel.

Situationer med tvungen pas er et emne for sig, og det vil blive behandlet i en separat artikel. Man kan ikke bruge de nedenstående principper, når en spiller har været udsat for tvungen pas.

Skadet af de ekstra oplysninger

Lad os starte med følgende eksempel fra en parturnering, hvor Syd overser en indmelding fra Øst.


Vest accepterer ikke Syds 1ut. Men når der er tale om et utilstrækkeligt bud, kan den fejlende altid ændre til det laveste bud, der viser samme benævnelse som den oprindelige melding, uden at der opstår begrænsninger for makker. Det fremgår af § 27B1a.

Da både 1ut og 2ut viser “sans”, opfylder 2ut denne betingelse. Nord er frit stillet i resten af meldeforøbet. 2ut viser normalt 10‑12, men Nord ved fra 1ut‑meldingen, at Syd har 6‑9, og denne information er beføjet for Nord.

Normalt ville Nord hæve til 3ut med 15 HP, men over for 6‑9 er det oplagt at passe. Når kontrakten tager 8 stik, +120, er Ø-V naturligvis ikke helt tilfredse, for Nord har åbenlyst fået fordel af oplysningerne fra 1ut‑meldingen.

Justering af scoren

Her skal vi benytte § 27D:

Hvis turneringslederen har anvendt § 27B1 og efter spillet skønner, at et andet resultat på spillet kunne være kommet på tale uden hjælp fra lovbruddet, og at den ikke‐fejlende side derved er blevet skadet (§ 12B1), skal turneringslederen justere scoren (§ 12C1).

Når vi justerer scoren, ser vi altid på, hvad der ville være sket uden lovbruddet. Det er vigtigt at holde fast i, hvad lovbruddet består i. Nords pas til 2ut er lovlig, da oplysningerne fra 1ut er beføjede. Syds 2ut er selvklart lovlig. Det eneste lovbrud er altså Syds 1ut‑melding. Havde Syd ikke meldt 1ut, var det sikkert gået således:

Her er fortsættelsen uklar. Syd har ikke meget offensivt, og ♣8 kan måske blive generende for spilfører i 2♣‑D. Det er rimeligt at give en vægtet score, hvor Syd passer i 1/3 af tilfældene og melder 2 ellers.

2♣‑D tager formentlig præcis 7 stik.

Melder Syd 2, vil den blive passet rundt. Det er svært at afgøre, hvor mange stik Nord tager i 2, da der er uoverskueligt mange varianter. Lad os her regne med, at der er samme sandsynlighed for 8 og 9 stik. Det fører til følgende vægtede score:

  • 1/3 af N 2 9 = +110.
  • 1/3 af Ø 2♣‑D 7 = +100.
  • 1/3 af N 2 8 = +90.

Det er tydeligt, at Ø-V er skadet, for N-S fik jo +120 ved bordet. Hvis Ø-V havde været i zonen, ville 2♣‑D give +200 til N-S, og det ville være nødvendigt at analysere frekvenstabellerne nærmere for at afgøre, om Ø-V var skadet. Hvis den vægtede score giver Ø-V mindre, end de fik for resultatet ved bordet, skal scoren ikke justeres.

Skadet af melding uden for tur

Man kan på tilsvarende vis være skadet af en melding uden for tur, hvis den fejlende afgiver en tilsvarende melding i sin rigtige tur, og de ekstra oplysninger fra den ulovlige melding kommer makker til gavn.

Principperne er helt identiske med dem, der er gennemgået ovenfor. § 27D gælder naturligvis kun utilstrækkelige bud, så i forbindelse med melding uden for tur benyttes i stedet § 23C, der har stort set samme ordlyd:

Når en annulleret melding er rettet til en tilsvarende melding (se § 27B1b, § 30B1bi, § 31A2a og § 32A2a) og turneringslederen efter spillet skønner, at et andet resultat på spillet kunne være kommet på tale uden hjælp fra lovbruddet, og at den ikke‐fejlende side derved er blevet skadet, skal turneringslederen justere scoren (§ 12C1).

Bemærk, at når der er tale om en tilsvarende melding, er det ofte ganske sandsynligt, at den fejlendes makker ville have afgivet samme melding, selvom han ikke havde haft de ekstra oplysninger. Derfor vil den vægtede score ofte inkludere resultatet ved bordet, fordi det samme meget vel kunne være sket uden de ekstra oplysninger.

Når der er tale om en melding uden for tur, skal man desuden tage i betragtning, at en modstander kan have meldt aggressivt for at forsøge at forhindre den fejlende i at afgive en tilsvarende melding, fx:

Syd melder 1♠ uden for tur, ikke accepteret af Vest. Øst ser nu, at en 2♣‑indmelding kan bringe Syd i problemer, hvis denne ikke har 5‑farve og 10+ HP.

Derfor er det mere attraktivt at melde 2♣ ind, end det havde været uden meldingen uden for tur. Hvis turneringslederen efterfølgende skal justere scoren, skal han overveje, om der skal gives vægt til meldeforløb, hvor Øst i stedet havde passet.

Skadet på trods af lovbruddet

Det er vigtigt at forstå, at § 23C og § 27D kun kan anvendes til at justere scoren, når den fejlendes makker har benyttet de ekstra oplysninger fra den ulovlige melding. Betragt følgende eksempel:


Syd melder 1♠ uden at afvente Østs melding, og Vest accepterer ikke. Øst melder 2♣ for at gøre det svært for Syd at afgive en tilsvarende melding, hvis denne skulle have under 10 HP.

Syd vælger at melde 2♠, selvom kortene ikke rækker, for det er en tilsvarende melding: Den viser 5‑farve og 10+ HP, og stort set alle hænder, der kan melde 2♠, ville have meldt 1♠, hvis Øst havde passet.

Nord tager meldingen for pålydende og melder 4♠, som vinder i kraft af den gode tilpasning og venlige fordeling af modspillets kort i spar og ruder.

Kan vi justere scoren?

Her kan vi ikke justere scoren! Betingelsen for at anvende § 23C er, at N-S har fået hjælp fra lovbruddet. Det har de ikke her.

Nord meldte det, som enhver ville have meldt efter en “rigtig” 2♠ fra makker, så han har ikke fået hjælp.

Syd meldte noget, som han aldrig ville have meldt, hvis ikke han var blevet sat i en kattepine af Østs indmelding. Men det er heller ikke en “hjælp” – tværtimod.

Man kan sige, at N-S har fået et godt resultat som følge af lovbruddet, men ikke ved hjælp af det. Derfor skal scoren stå ved magt.

Hvis Nord havde nøjedes med at melde 3♠ for at tage højde for, at Syd kunne have en presset 2♠ pga. meldingen uden for tur, og 4♠ kunne gå ned, ville en justeret score komme på tale.

Konklusion

Når en spiller har afgivet et utilstrækkeligt bud eller en melding uden for tur, og derefter afgiver en tilsvarende melding, er oplysningerne fra den ulovlige melding beføjede for makker.

Det samme gælder, hvis den fejlende efter et utilstrækkeligt bud afgiver det laveste bud, der viser samme benævnelse(r).

Den fejlendes makker må gerne udnytte disse oplysninger, men hvis det giver en fordel at gøre dette, skal turneringslederen justere scoren efter spillet. I denne forbindelse skal turneringslederen huske, at den fejlendes makker ikke har begået et lovbrud ved at udnytte oplysningerne.