2017‐lovene: Utilstrækkeligt bud

I vores afdeling for teoriartikler er vi nået til et af de vanskeligste emner: Ubeføjede oplysninger. I den første artikel i temaet behandler jeg det helt centrale spørgsmål – hvad afgør, hvad der er lovligt og ulovligt, når en spiller har fået ubeføjede oplysninger?

Her skal vi se på den sidste af de væsentlige ændringer i 2017‐lovene, der vedrører fejl i meldeproceduren, nærmere bestemt reglerne for et utilstrækkeligt bud, når dette ikke accepteres af MTV (§ 27B).

Selve strukturen i § 27B vil være uændret, men den fejlende side får fremover bedre mulighed end tidligere for at slippe ud af meldeforløbet, uden at makker skal passe resten af meldeforløbet. Ligeledes er begrebet tilsvarende melding blevet en naturlig del af § 27B.

Husk, at uanset om den fejlende straks forsøger at rette sin melding, skal MTV først have tilbuddet om at acceptere den oprindelige melding, medmindre der var tale om et fejlgreb. I resten af denne artikel går vi ud fra, at MTV ikke accepterer det utilstrækkelige bud. For nemheds skyld lader vi Syd være fejlende i samtlige eksempler.

3 måder at ændre meldingen

Når det utilstrækkelige bud ikke accepteres af MTV, skal meldingen erstattes af en lovlig melding. Dette kan gøres på 3 måder:

  • § 27B1a: Laveste tilstrækkelige bud, der viser samme benævnelse(r).
  • § 27B1b: En tilsvarende melding.
  • § 27B2: Enhver anden melding, dog ikke D/RD. Makkers skal passe resten af meldeforløbet + udspilsbegrænsninger i evt. modspil.

De fleste vil genkende det første punkt (§ 27B1a). Har man meldt 1 utilstrækkeligt – fx fordi man har overset MTH’s 1♠‑melding – kan man ændre meldingen til 2, hvis denne er tilstrækkelig.

Desværre tror mange klubspillere, at dette er hele sandheden omkring utilstrækkelige bud, og man hører endda spillere beordre deres modstander til at ændre til laveste tilstrækkelige melding i samme betydning. Men som vi skal se, indeholder § 27B1a flere detaljer end som så.

§ 27B1b var en nyskabelse i 2007‐lovene, og til de nye love er denne bestemmelse naturligvis blevet opdateret til at benytte begrebet tilsvarende melding, som vi også har set anvendt i de nye regler for melding uden for tur.

Kan (eller ønsker) den fejlende ikke at gøre sin melding tilstrækkelig inden for rammerne af § 27B1, er reglerne uændret – den fejlende gør noget andet, og makker skal passe resten af meldeforløbet. Her skal man naturligvis huske de nye regler for udspilsbegrænsninger.

I det følgende skal vi se nærmere på fortolkningen af de nye regler.

Vise samme benævnelse(r) lavest muligt

Så længe jeg kan huske tilbage, har den fejlende kunnet rette sin melding til den laveste melding i samme benævnelse, fx:

Syd overser Østs åbning, og Vest accepterer ikke meldingen. Syd retter nu sin melding til 2 ifølge § 27B1a, hvorefter alle problemer er gået over … næsten! For alle ved jo nu, at Syd har en åbningshånd.

Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om en beføjet oplysning for Nord (se også § 27D – et eksempel fra praktisk spil). Nord må altså gerne udnytte, at Syd ikke har været inde på 8‑10 HP, men hvis Nord har fordel af dette, justerer turneringslederen scoren efter spillet, ofte til en vægtet score.

I 2017‐lovene bliver reglerne i § 27B1a blødet op, således at den fejlende oftere kan slippe ud, og det skal vi se nogle eksempler på:

N-S spiller med følgende system: Uforstyrret anvendes ikke overføring, men efter indmelding anvendes overføring fra 2ut op til 3 i fjendens farve. Overføring til fjendens farve er generelt krav, en slags Stayman.

Syd afslår i 2 uden at have bemærket Østs indmelding; Vest accepterer ikke. Syd vil ikke melde 3, da meldingerne i så fald ikke kan stoppe under 3ut.

Syd kan vise hjerter ved at melde 3, men det lover mindst inviterende styrke. Her giver den nye udgave af § 27B1a Syd den nødvendige hjælp. Syd kan vise samme benævnelse ved at melde 3, og meldingerne fortsætter, uden at Nord tvinges til at passe!

Nord har afgørende oplysninger fra Syds 2‑melding, men igen er der tale om beføjede oplysninger. Selvom Nord har til at acceptere en invit, kan han lovligt slå af i 3! Oplysningerne fra det utilstrækkelige bud åbenlyst haft indflydelse på spillet, og turneringslederen skal derfor vurdere efter spillet, om N-S har haft fordel af dette. Uden det utilstrækkelige bud havde Syd sikkert meldt 2ut (Lebensohl) fulgt af 3, og det er udgangspunktet for turneringslederens vurdering.

Bemærk, at det fremover endda kan lade sig gøre at bruge § 27B1a i situationer, hvor der vises mere end én benævnelse, hvis blot den nye melding viser de samme benævnelser.

En springmelding

Lad os se endnu et eksempel, hvor aftaler om kunstige meldinger har betydning for afgørelsen:

Syd har igen overset Østs melding. Det kan ikke lade sig gøre at rette meldingen til 2♣, fordi det viser begge major i N-S’s system.

Men Syd kan springe til 3♣! Det er ganske vist en springmelding, men det afgørende i § 27B1a er, at det er den laveste melding, der viser samme benævnelse(r) som den oprindelige melding – det er klør, og dermed er betingelsen opfyldt.

Som i de foregående eksempler kan Nord frit udnytte oplysningerne fra den ulovlige melding. Det kan meget vel påvirke spillet, men i så fald justerer turneringslederen scoren på basis af, hvad der ville være sket, hvis Syd ikke havde meldt 1♣ først.

Tilsvarende melding

§ 27B1b er stort set uændret i forhold til de eksisterende regler. Den afgørende forskel er, at vi nu skal benytte begrebet tilsvarende melding, som giver et vist spillerum for at tillade en melding, selvom den oprindelige melding derved har givet makker oplysninger, fx:

Syd overser Østs indmelding, men kan (efter at Vest ikke har accepteret) rette meldingen til en negativ dobling, der jo også viser hjerterfarve. Afhængigt af N-S’s aftaler kan det være, at Nord på basis af 1‑meldingen kan slutte, at Syd ikke har præcis 4‑farve i hjerter og mindst 4‑farve i ruder, men det er acceptabelt i forhold til at kalde det en “lignende betydning”.

Meldeforløbet fortsætter normalt efter Syds dobling. Oplysningerne fra 1‑meldingen er beføjede for Nord, men turneringslederen justerer scoren, hvis N-S får fordel af dette.

Andre meldinger

Det er vigtigt at huske, at det ikke er obligatorisk for den fejlende at rette sin melding på en af de to måder, der er beskrevet ovenfor, selvom det kan lade sig gøre. Måske ville man gerne melde på 1‑trinet, men ikke på 2‑ eller 3‑trinet. Modstanderne kan således aldrig forlange, at man “melder det samme på næste niveau”.

Hvis det ikke kan lade sig gøre for den fejlende at rette sin melding inden for § 27B1 – eller hvis han ikke ønsker at gøre det, fordi meldingerne kommer for højt op – kan han melde, hvad han vil (dog kan han ikke doble eller redoble). Konsekvensen er altid, at makker skal passe resten af meldeforløbet, og at der vil være udspilsbegrænsninger mod makker i eventuelt modspil. Og i dette tilfælde er oplysningerne fra det utilstrækkelige bud ubeføjede for makker i evt. modspil.

Lad os se et eksempel:

Syd overser Østs 1ut‑åbning og åbner selv 1ut (15‑17), og Vest accepterer ikke.

En styrkedobling har mange andre mulige betydninger end 15‑17 jævne, så den kan ikke regnes for en tilsvarende melding. 2ut viser begge minor, så 3ut er den laveste melding, der viser samme benævnelse som 1ut.

Medmindre Syd ønsker at gamble på 3ut, er vi således i § 27B2, hvorefter Nord skal passe i hele meldeforløbet. Desuden må Syd ikke ændre 1ut til en dobling, når § 27B2 benyttes.

Konklusion

Når et utilstrækkeligt bud ikke accepteres af MTV, skal meldingen erstattes af en lovlig melding efter en af følgende regler:

  • § 27B1a: Laveste tilstrækkelige bud, der viser samme benævnelse(r).
  • § 27B1b: En tilsvarende melding.
  • § 27B2: Enhver anden melding, dog ikke D/RD. Makkers skal passe resten af meldeforløbet + udspilsbegrænsninger i evt. modspil.

I forbindelse med § 27B1a er det nye, at der kan være tale om en springmelding, og at der ikke er noget til hinder for at bruge bestemmelsen i forbindelse med kunstige meldinger.

Husk, at hvis makker ikke bliver tvunget til at passe resten af meldeforløbet, vil alle oplysninger fra den oprindelige melding være beføjede for makker. Hvis den fejlende side får fordel af dette, justerer turneringslederen scoren efter spillet.

Angående doblinger og redoblinger skal man huske, at disse kan tillades under § 27B1b, hvis det passer ind i parrets system, men aldrig under § 27B2.

Omkring tvungen pas skal man huske følgende:

  • Ved melding uden for tur vil en tvungen pas altid kun vedrøre næste tur.
  • Ved utilstrækkeligt bud vil tvungen pas altid gælde resten af meldeforløbet.