Bordet har igen kun 12 kort

For 3 uger siden så vi i indlægget Bordet har kun 12 kort, hvordan en kulørsvigt fra bordet kan opstå, når den blinde kun lægger 12 kort op.

Her skal vi se en anden type problem, der kan opstå, når bordet kun lægges op med 12 kort:

bordet-har-igen-kun-12-kort-01

Syd er spilfører i 4, efter at Øst har spærret i spar, og Vest spiller ♠3 ud. Syd stikker Østs ♠K med ♠E og trækker de udesiddende trumfer. Nu opdager Nord, at der ligger et kort skjult under hjerterne, og det er ♠D.

Turneringsleder! Tænk over problemet, før du finder svaret nedenfor.

Nyt tema: Strafkort

Det er blevet tid til at starte en ny artikelserie på bridgeregler.dk, og i den kommende tid vil emnet være strafkort.

I denne uges artikel, Strafkort, ser vi nogle generelle spørgsmål – hvordan opstår et strafkort, og hvornår bliver det henholdsvis et stort eller et lille strafkort?

Disse spørgsmål er forholdsvis hurtigt uddebatteret, og derfor er der også plads i artiklen til at gennemgå konsekvenserne af et lille strafkort.

Løsning på turneringslederproblemet

Problemet ovenfor er drilsk, fordi lovene ikke indeholder en paragraf til det specifikke tilfælde. Havde der været begået kulørsvigt fra bordet, ville vi behandle det med justeret score, som vi tidligere har set, men her bekendte Nord jo i stik 1.

Når reglerne ikke direkte siger andet, er der ikke andet at gøre end at spille færdig. Med ♣K ude af plads har Syd en taber i hver sidefarve, og Syd ender med 10 stik. Det er Øst ikke tilfreds med, for hans tilspil af ♠K i stik 1 forærede kontrakten, og sådan havde han aldrig spillet, hvis han havde kunnet se alle bordets kort. Men han kunne vel bare selv have talt bordets kort?

Den eneste anvendelige paragraf er § 41D:

Efter at åbningsudspillet er vendt, anbringer den blinde sin hånd spredt ud på bordet foran sig med billedsiden opad, sorteret i farver og rang med de laveste kort mod spilfører, i adskilte kolonner med længderetning mod spilfører. Trumferne lægges til højre, set fra den blinde. Spilfører spiller både sine egne og bordets kort.

Nord har kun anbragt 12 af sine 13 kort synligt og har derved (uforsætligt) overtrådt § 41D. Ø-V kunne have undgået problemet ved at tælle bordets kort, men der findes ingen paragraf, der giver modspillerne ansvaret for at gøre dette. Derfor er Ø-V ikke‐fejlende, mens Nord selvfølgelig er fejlende.

Hvis Nord havde lagt sin hånd korrekt op, ville Øst have lagt ♠10 i stik 1. Hvis uregelmæssigheden ikke havde fundet sted, ville resultatet være blevet 4 med 9 stik. Det bliver den justerede score, fordi uregelmæssigheden har skadet den ikke‐fejlende side.

Der er således to forskellige typer problemer, der kan opstå, når den blinde kun lægger 12 kort op: Fejlen kan føre til en kulørsvigt, eller den kan medføre et forkert modspil. I begge tilfælde skal turneringslederen løse problemet med justeret score, hvis fejlen har skadet modspillerne. Hvis fejlen skader spilfører, skal scoren stå ved magt.