En gevaldig undermelding

Vi har i tidligere indlæg set på reglerne i situationer, hvor en spiller har et forkert antal kort. Det er på tide, at bridgeregler.dk får egentlige teoriartikler om dette, og derfor kan du i denne uge læse en samlet artikel om, hvordan turneringslederen skal gå frem, når én spiller har et forkert antal kort.

I ugens spileksempel afgav Nord en gevaldig undermelding, men Syd reddede ham i første omgang:


Nord åbnede med en stærk klør, og Syds 1♠ var gamekrav med mindst 5‑farve. Ø-V gjorde nogle små forsøg på at forstyrre, men N-S mistede ikke nævneværdig plads. Syd viste ekstra sparlængde, og Nord og Syd afgav hver et cuebid på 4‑trinet.

Syds 4 måtte være en singleton, og efter længere overvejelse valgte Nord at stå af i 4♠, fordi K var spildt. Syd gik dog videre med sin enorme sparfarve, og storeslemmen blev meldt.

Må Syd melde efter Nords pause?

Ø-V tilkaldte turneringslederen, da de ikke mente, at Syd kunne melde videre efter Nords pause.

Syd har benægtet ruderkontrol med 4. Når Nord holder en længere tænkepause før 4♠, er det klart, at han må have ruderkontrol. Dette budskab må Syd have forstået, for ellers havde han ikke spurgt efter esser med 4ut. Men det er jo en ubeføjet oplysning for Syd, så 4ut er åbenlyst en ulovlig melding.

Men Syd har en yderst lovende hånd med få tabere, og man kunne have forståelse for, hvis Syd havde afgivet et cuebid i 5♣ i stedet for at melde 4ut. En rundspørge viste dog, at pas var et logisk alternativ – selvom 5♠ oftest vil vinde, selvom Nord ikke har ruderkontrol, ville det være dumt at risikere en uheldig bet, var tankegangen hos flere spillere.

Da pas er et logisk alternativ, og pausen gør det attraktivt at undersøge slem med 5♣, er Syd forpligtet til at passe til 4♠.

Justeret score

Når vi justerer scoren, skal vi tage udgangspunkt i, hvad der ville være sket, hvis Syd havde overholdt sin forpligtelse i lyset af de ubeføjede oplysninger fra makkers tænkepause, dvs. hvis Syd havde meldt pas til 4♠.

Det er let – scoren justeres til 4♠ med 13 stik.

Måske synes du, at det er meget at tage fra N-S, når næsten hele feltet er i slem, heraf mere end halvdelen i storeslem. Men vi kan ikke give N-S scoren for lilleslem, eller en vægtet score. Vi skal ikke “måle”, hvor mange points vi flytter ved den justerede score.

Syds 4ut var ulovlig, og det havde 5♣ også været. Hvis Syd havde meldt lovligt, var de stoppet i 4♠, så jeg vil hellere vende argumentet om og sige, at Syd ved sit lovbrud ændrede scoren fra 4♠ til 7♠, og at turneringslederen ændrer dette tilbage til udgangspunktet.

Nord må påtage sig hele skylden. Hans tillæg består af K, som ikke er så værdifuld over for en singleton – men han har den efterspurgte ruderkontrol samt 4 af 5 esser, og det er meget mere, end makker forventer.