Et lille indblik

I denne uge ser vi på, hvordan turneringslederen skal afgøre sager, hvor et par er Skadet af forkert forklaring.

Turneringslederen skal i disse sager vurdere, om der var tale om en forkert forklaring (og ikke blot en forkert melding), om den forkerte forklaring har påvirket spillet, og om den ikke‐fejlende side blev skadet heraf.

Hvis alle disse betingelser er opfyldt, skal scoren justeres til det, der sandsynligvis havde været resultatet, hvis den korrekte forklaring var givet.

Artiklen giver et lille indblik i de metoder, som turneringslederen skal anvende. I praksis kan sagerne og de tilhørende vurderinger være næsten vilkårligt komplekse, og da vores primære fokus for tiden er på klubturneringslederne, vil vi i denne omgang koncentrere os om at få grundprincipperne på plads. Lykkes dette for dig, vil du til gengæld også kunne håndtere de fleste sager om forkert forklaring i praksis.