Når man dobler makker

Man kan som bekendt kun doble modstanderne. Hvad sker der, hvis man dobler makker? Følgende hændte på en klubaften:

naar-man-dobler-makker-01

Det oplever man ikke hver dag. Hvad mon reglerne er? Og hvad sker der, hvis Vest accepterer doblingen? Bliver slutkontrakten 1‑D, hvis det går pas rundt? Se nedenfor!

Ny artikel: Stort strafkort

Næsten alle sager om strafkort drejer sig om, at en modspiller har pådraget sig et stort strafkort. Derfor er denne uges artikel om håndtering af stort strafkort den vigtigste artikel i vores igangværende tema om strafkort.

Det er naturligvis vigtigt for en turneringsleder at mestre dette emne, men også som spiller er det praktisk for dig at kende reglerne, så du har let ved at forstå turneringslederens instruktioner, når situationen opstår. Heldigvis skal du kun lære nogle få principper, og du finder en detaljeret gennemgang af disse i artiklen.

God fornøjelse!

Løsning på opgaven

Hvis man som turneringsleder prøver at dømme uden at have lovbogen med sig, kommer man sandsynligvis til kort, når en spiller dobler sin makker. Meldingen er ulovlig, men det er jo ikke et utilstrækkeligt bud, så de regler kan vi ikke bruge.

Denne gang skal vi have fat i § 36, som omhandler utilladelige doblinger, dvs. doblinger, der ikke dobler en modstanders bud.

Doblingen kan ikke accepteres

I modsætning til en melding uden for tur eller et utilstrækkeligt bud kan en utilladelig dobling ikke accepteres! Det er således ikke tilladt for Vest at melde efter Syds dobling – turneringslederen skal straks tilkaldes for at løse situationen.

Hvis Vest alligevel har meldt, enten pga. uopmærksomhed eller i et forsøg på at acceptere Syds dobling, benyttes § 36A: Også Vests melding annulleres (og evt. yderligere meldinger herefter). Meldingerne går tilbage til Syd, og spillerne får herefter en ny chance for i fællesskab at gennemføre et lovligt meldeforløb. I dette tilfælde er der således hverken tvungen pas eller udspilsbegrænsninger for Nord – samme princip, som når en melding uden for tur overses af den fejlendes MTV.

§ 36B gælder, hvis Vest som forventet tilkalder turneringslederen uden at melde. Syd skal erstatte sin dobling med en lovlig melding. Syd kan melde, hvad han vil, men Nord skal passe resten af meldeforløbet. Hvis N-S kommer i modspil, gælder desuden følgende udspilsbegrænsninger: Første gang Nord er inde, kan spilfører vælge en af de farver, som Syd ikke får vist i det lovlige meldeforløb, og forbyde udspil i denne (§ 26B).

Andre anvendelser af § 36

En anden anvendelse af § 36 forekommer, når en spiller af vanvare dobler sin makkers dobling, hvilket er set før. § 36 gælder desuden på helt samme måde for redoblinger, der ikke redobler en modstanders dobling. Sådanne redoblinger har jeg dog aldrig set i praksis, hverken som spiller eller turneringsleder.

Det er ikke situationer, som du kommer til at opleve årligt, så det er ikke nødvendigt at kunne reglerne udenad. Husk blot, at tilfældet har sin egen paragraf – åbn lovbogen og læs op ved bordet, så du dømmer korrekt!