Ingen overførsel af stik efter kulørsvigt

De fleste turneringsledere kan finde ud af at anvende reglerne om automatisk overførsel af 1 eller 2 stik efter en etableret kulørsvigt. Disse regler er beskrevet i artiklen Overførsel af stik efter kulørsvigt.

§ 64B indeholder 8 undtagelser, hvor der ikke skal overføres stik. Det betyder dog ikke, at der ikke er nogen sag – turneringslederen skal ofte overveje justeret score i disse tilfælde, da den fejlende side ikke må tjene på en kulørsvigt.

I alle tilfælde forudsætter justering af scoren, at tilkaldet sker inden appelfristen. Ellers må scoren stå ved magt, kulørsvigt eller ej.

Vi behandler de 8 undtagelser en ad gangen. Heldigvis er de hver for sig lette at forstå.

Rest til den ikke‐fejlende side

Den første undtagelse til § 64A fortæller, at der ikke kan overføres stik, der er vundet før stikket med kulørsvigten:

1. Hvis den fejlende side hverken vandt det stik, hvori kulørsvigten skete, eller noget efterfølgende stik.

Har man forstået § 64A, giver dette sig selv, da der blot er tale om modsætningen til de betingelser, der gælder for § 64A. I dette tilfælde kommer justeret score ikke på tale, da den ikke‐fejlende side fik resten af stikkene.

Gentaget kulørsvigt

Du har næppe tænkt meget over det, men det koster ikke ekstra at overse det samme kort flere gange:

2. Hvis der er tale om en efterfølgende kulørsvigt begået i samme farve af den samme spiller, hvor den første kulørsvigt er etableret.

Dette svarer til intuitionen: Det koster ikke et stik pr. gang, hvis man gennem flere stik overser det samme kort – man “straffes” kun én gang med overførsel af stik.

Men lad se på følgende eksempel fra 3. division:

ingen-overfoersel-stik-kuloersvigt.01

Syd spiller 3ut og har foreløbig fået 4 stik. Syd er på bordet og trækker ♠E fulgt af ♠B, hvorefter Øst bliver sat ind på D. Dermed får Syd 3 hjerterstik. Syd har imidlertid svigtet kulør ved at kaste to klør på spar og får dermed sidste stik på ♠6. 10 stik, men hvad skal der dømmes?

Da stikket ikke blev taget på den hånd, der begik kulørsvigt, overføres 1 stik, og der overføres ikke ekstra stik, når den anden kulørsvigt også er i spar (jf. § 64B2). Det foreløbige resultat er derfor 9 stik. Uden kulørsvigten ville Syd utvivlsomt slutspille Øst på samme måde, men Vest ville få sidste stik i klør. Det giver også 9 stik, så tilsyneladende er modspillet ikke skadet af, at spilfører svigtede kulør.

Men hvad ville der være sket, hvis Syd havde bekendt med ♠6 på den sidste spar? Syd ville igen slutspille Øst i ruder, men uden ♠6 på hånden ville der kun være 9 stik. Og da Syd svigtede kulør på den første spar, ville turneringslederen benytte § 64A2 og overføre et stik, så resultatet ville blive 8 stik.

Syd har således tjent et stik ved at gentage sin kulørsvigt, og det går ikke. Turneringslederen skal derfor benytte § 64C og justere scoren til 8 stik. Princippet er fremhævet i § 64C2a:

Når den samme spiller begår gentagne kulørsvigt i samme farve (§ 64B2), justerer turneringslederen scoren (§ 12C1), dersom den ikke‐fejlende side sandsynligvis ville have fået flere stik, hvis en eller flere af de efterfølgende kulørsvigt ikke havde fundet sted.

Denne pointe kan man let komme til at overse, når man dømmer ved bordet. Derfor bør turneringslederen i forbindelse med en kulørsvigt altid undersøge, om kulørsvigten blev gentaget, og om den fejlende side tjente på denne gentagelse. Det kan være en god ide at bede spillerne lægge kortene tilbage i mappen i spillerækkefølge, så turneringslederen kan foretage sin undersøgelse i ro og mag.

Normalt skal turneringslederen benytte enten § 64A eller § 64C, og man kan ikke benytte begge regler på den samme kulørsvigt. Men her er der begået kulørsvigt to gange, og turneringslederen benytter som sædvanlig § 64A på den første kulørsvigt, mens § 64C skal benyttes på den anden. Hvis ♠6 ikke havde været et stik værd i slutpositionen, ville der ikke være grundlag for at benytte § 64C i denne sag.

Kulørsvigt fra bordet

Mange tror, at bordet ikke kan begå kulørsvigt, men det kan sagtens forekomme. Det vil være usædvanligt, at ingen opdager, at bordet kan bekende med et kort, der ligger synligt. Men det hænder, at den blinde kun lægger 12 kort på bordet (fx fordi det sidste er tabt på gulvet), eller at et kort ligger skjult. Hvis dette medfører, at den blinde ikke bekender, når det er muligt, regnes det som en kulørsvigt.

Da alle har haft en god chance for at opdage fejlen, giver lovene ikke modspillet nogen automatisk overførsel af stik, og det er udmøntet i følgende undtagelse til § 64A:

3. Hvis kulørsvigten skete ved at undlade at spille et strafkort eller et af bordets kort.

Men det skal fortsat vurderes, om den ikke‐fejlende side er skadet af kulørsvigten, fx:

ingen-overfoersel-stik-kuloersvigt.02

Syd er spilfører i 6 med sparudspil. Nord taber ♠10 på gulvet, uden at nogen lægger mærke til det, og lægger således kun 12 kort op. Syd vinder udspillet, trumfer en spar, slår E væk og kræver 12 stik. Herefter opdager spillerne, at bordet mangler et kort. Turneringslederen tilkaldes, og denne finder ♠10 under Nords stol.

Nord har således svigtet kulør, men ifølge § 64B3 skal der ikke overføres stik. Det betyder imidlertid ikke, at Syd skal noteres for vundet slem, for havde kulørsvigten ikke fundet sted, dvs. havde bordet bekendt til spar i stik 2, ville kontrakten være gået bet. Turneringslederen benytter derfor § 64C til at justere scoren til 11 stik.

Havde ♠10 ligget synlig på bordet, ville Syd naturligvis have spillet ruder før spar og vundet kontrakten. Syd er altså skadet af, at Nord ikke lagde kortene korrekt op, men turneringslederen kan ikke hjælpe, når en spiller skader sin egen side ved en uregelmæssighed.

Som det er fremhævet, overføres der heller ikke stik, hvis der er tale om et strafkort, der ikke blev spillet. Spilfører bør være i stand til at holde øje med dette, men har stadig ret til justeret score, hvis kulørsvigten medfører skade.

For sent tilkald til automatisk overførsel af stik

Lad os betragte ovenstående diagram igen – denne gang med Nord som spilfører, men stadig med ♠10 liggende på gulvet. Øst spiller ♠K ud, stukket på bordet med ♠E, hvorefter Nord trumfer en spar hjem og kræver rest på nær E – 12 stik.

Et par spil senere ankommer turneringslederen, fordi spillerne ved det næste bord har konstateret, at Nords hånd kun indeholder 12 kort. ♠10 findes under Nords stol, og det bliver klart, at Nord havde double spar fra start og således svigtede kulør i stik 2.

Her skal vi se på følgende undtagelser:

4. Hvis der først bliver gjort opmærksom på kulørsvigten, efter at en spiller fra den ikke‐fejlende side har afgivet en melding i det følgende spil.
5. Hvis der først bliver gjort opmærksom på kulørsvigten efter rundens afslutning.

Hvis turneringslederen var blevet tilkaldt inden udløbet af ovenstående frist – og altså også, hvis kortene var lagt tilbage i mappen, men Ø‑V ikke havde meldt i det næste spil – ville det være let at anvende § 64A1 og overføre to stik til Ø‑V, så resultatet var blevet 10 stik. Men nu er fristen overskredet, og så må turneringslederen ikke længere overføre stik.

Men Ø‑V er åbenlyst skadet af kulørsvigten. Hvis Nord havde bekendt i spar, var kontrakten jo gået bet, og turneringslederen skal derfor benytte § 64C til at justere scoren til 11 stik.

Hvis fejlen var forekommet i halvlegens sidste spil og var blevet opdaget under opgørelsen, ville § 64B4 ikke længere kunne anvendes, og derfor findes § 64B5. Runden – eller halvlegen, når der er tale om holdkamp – er slut, og turneringslederen justerer igen scoren til 11 stik.

Omkring “rundens afslutning” bør turneringslederen altid finde definitionen i § 8B for at afgøre, om betingelsen er opfyldt. Jeg vil også anbefale at slå op i § 64B4‑5 for at undersøge fristen – hellere slå op i lovbogen en gang ekstra end dømme et par stik forkert.

Kulørsvigt i stik 12

Som du allerede ved fra artiklen Rettelse af kulørsvigt, skal en kulørsvigt i stik 12 rettes, hvis den opdages, inden alle kortene er lagt tilbage i mappen. Der skal aldrig overføres stik, hvilket fremgår af den næstsidste undtagelse:

6. Hvis kulørsvigten skete i stik 12.

Men måske opdager den ikke‐fejlende side kulørsvigten, efter at det er for sent at rette den. Hvis de er skadet af kulørsvigten, justerer turneringslederen også scoren i dette tilfælde.

Har den fejlende side derimod skadet sig selv med en kulørsvigt, der ikke blev rettet i tide, skal scoren stå ved magt.

Begge sider svigter kulør

Det bliver noget rod, når begge sider begår (etableret) kulørsvigt. Her gør følgende undtagelse til § 64A det let for turneringslederen at skære igennem:

7. Hvis begge sider har svigtet kulør i samme spil, og begge kulørsvigt er etableret.

Der skal således ikke overføres stik, uanset om nogen har taget det stik, hvor de svigtede kulør, og uanset om nogen tog rest efter kulørsvigten.

Turneringslederen skal dog stadig overveje, om nogen er skadet af modstanderens kulørsvigt. § 64C2b pointerer, at man i den justerede score skal gå ud fra, at ingen havde svigtet kulør:

Når begge sider har svigtet kulør i det samme spil (§ 64B7) og turneringslederen mener, at en deltager er blevet skadet, justerer turneringslederen scoren (§ 12C1) ud fra det forventede resultat, hvis ingen havde svigtet kulør.

Heldigvis er det sjældent, at mere end én spiller svigter kulør i samme spil.

Endnu lettere er det naturligvis, hvis begge sider har svigtet kulør i samme stik, og fejlene blev opdaget, efter at den ene var etableret, men ikke begge. Som beskrevet i artiklen Rettelse af kulørsvigt skal begge kulørsvigt rettes. Derfor skal der naturligvis ikke overføres stik, hvilket fremgår af den sidste undtagelse:

8. Hvis kulørsvigten er blevet rettet i henhold til § 62C3.

Det kan være svært at forstå, hvorfor der overhovedet er behov for denne undtagelse. Det skyldes, at den ene kulørsvigt jo er etableret, og så skal vi være sikre på, at ingen finder på at anvende § 64A.

Konklusion

Vær altid opmærksom på undtagelserne til § 64A. Det er vigtigt, at der ikke overføres stik, når en af undtagelserne er i kraft. Men især når § 64B er i anvendelse, og der således ikke skal overføres stik, er det vigtigt at overveje, om scoren i stedet skal justeres.

Alle tilkald af turneringsleder skal behandles, når de sker inden appelfristen. Når det drejer sig om en etableret kulørsvigt, kan den ikke‐fejlende side have mistet retten til automatisk overførsel af stik, men turneringslederen skal justere scoren, hvis den fejlende side har tjent på at begå kulørsvigt.