Spilfører må have single klør

Dagens spil, som stammer fra den danske 1. division, medførte nogen diskussion.


Syd spillede ♣9 ud til Nords ♣B, og da N-S spillede højeste fra doubleton, kunne Nord ikke se, om det var Øst eller Syd, der havde single klør.

Øst havde tænkt sig om en rum tid, før han passede til 5. Nord konkluderede, at når Vest kunne have meldt 5♣ med klørkontrol, måtte Øst have single klør, siden han overvejede slem. Derfor skiftede Nord til hjerter, men nu forsvandt Østs klørtaber på hjerter, og kontrakten vandt.

Nord var ikke tilfreds med at være blevet vildledt af Østs tænkepause, og turneringslederen blev tilkaldt.

På egen risiko?

Du har sikkert hørt, at det er på egen risiko, når man slutter noget af modpartens tænkepauser. Men det betyder ikke, at turneringslederen ikke skal tage sig af denne type sager. Det centrale er § 73E2:

Hvis turneringslederen afgør, at en uskyldig spiller har draget en fejlagtig slutning ud fra et spørgsmål, en bemærkning, opførsel, tempo eller lignende fra en modstander, og denne modstander ikke har nogen påviselig bridgemæssig grund til sin handling, og denne på tidspunktet herfor kunne have vidst, at denne handling kunne falde ud til egen fordel, skal turneringslederen justere scoren (§ 12C1).

Det er altså ulovligt at indlægge en tænkepause, når man “ikke har noget at tænke over” og en tænkepause kan vildlede modparten.

Har Øst noget at tænke over?

Lad os se på, hvor lidt Vest skal have for at gøre 6 god. Hvad med ♠EDxxxx Dxxx Kx ♣x, hvor slemmen hænger på en knibning gennem den formodede sparlængde? Og så er D endda helt spildt. Eller skal Vest melde mere positivt med denne hånd?

Man kan sagtens konstruere hænder, hvor slem er god, men det skal vejes op mod risikoen for, at Vest heller ikke har klørkontrol. Det ender nok med, at alle vil melde pas på Østs aktuelle hånd. En del så ikke problemet på Østs hånd og mente, at Øst burde have meldt pas øjeblikkeligt for ikke at give Nord indtryk af, at der var en singleton i klør.

Men skal man melde pas uden at overveje, hvad der kræves for at tage 12 stik? Det vil trods alt være dumt at passe i lyntempo og derefter tage 12 lette stik og høre makker spørge, hvorfor man ikke så meget som overvejede slem med sin 5‑taberhånd, hvis Vest skulle have den rigtige hånd med minimum og klørkontrol.

Øst har altså et bridgeproblem, og derfor er det på egen risiko, når Nord gætter forkert på, hvad Øst tænkte over. At alle melder pas, og at en del beslutter sig hurtigt for denne melding, betyder ikke, at det er forbudt for de øvrige at overveje problemet, specielt i et usædvanligt meldeforløb som dette. Derfor lod turneringslederen scoren stå ved magt.

Hvis Øst ikke har noget at tænke over, er det en helt anden sag, og så kommer justeret score på tale. Den slags problemer vil vi se på ved en senere lejlighed.