En almindelig klubaften

Turneringslederne i klubberne er på hårdt arbejde i år. Her er et tilsyneladende uskyldigt eksempel fra en parturnering, hvor turneringslederens arbejde er ganske kompliceret, og der er flere faldgruber at passe på.


Da Øst havde meldt 2, spurgte Syd om betydningen af 1ut. Øst forklarede – fejlagtigt – at det viste en hjerterfarve. Syd konkurrerede herefter i 2♠.

Kontrakten gik 3 ned, hvorefter Syd tilkaldte turneringslederen og forklarede, at han ikke ville have meldt 2♠, hvis han havde fået den korrekte forklaring.

Turneringslederens fremgangsmåde

Som forklaret i artiklen Forkert forklaring og ubeføjede oplysninger skal turneringslederen finde svarene på følgende spørgsmål, når kortene ikke passer til forklaringen:

  • Hvad er den korrekte forklaring i systemet?
  • Er modstandernes meldinger påvirket af en forkert forklaring?
  • Har en spiller meldt ulovligt i lyset af de ubeføjede oplysninger fra forklaringen?

Den korrekte forklaring

Det blev hurtigt klart, at Østs forklaring skyldtes almindelig forvirring. Ø-V spillede som næsten alle andre med, at 1ut var en naturlig melding.

Skyldes Syds 2♠‑melding forklaringen?

For at vurdere, om Syds 2♠‑melding skyldes forklaringen, skal vi se på, om han ville have meldt anderledes, hvis han havde haft den korrekte forklaring i stedet for den forkerte.

Vi interesserer os således ikke for, hvad Syd ville have meldt, hvis han havde vidst, at Øst havde misforstået Vests melding.

Med den aktuelle forklaring kan vi let forstå Syds melding. Det lyder, som om styrken er fordelt nogenlunde lige mellem siderne. Der kan meget vel være 8 stik i både 2 og 2♠, og med den gode sparfarve forekommer det oplagt at melde 2♠.

Hvis Syd havde fået korrekt forklaring, ville han have sat Vest til cirka 6‑9 HP samt sparhold, og Øst til en revershånd. Trods en fornuftig 6‑farve ville det være risikabelt at genmelde sparfarven – fjenden har hovedparten af styrken, N-S er alene i zonen i parturnering, og Vest har mindst 1 sparstik bagpå.

Mange vil dog genmelde den gode sparfarve. Lad os sætte sandsynlighederne således med korrekt forklaring: 60% for pas, 40% for 2♠.

Hvad var der sket, hvis Syd havde passet?

Hvad havde Vest meldt, hvis Syd havde meldt pas i stedet for 2♠? Her skal vi huske, at meldeforløbet for Vest tyder på, at Øst har 16+ HP. Dermed kan Vest kan ikke stå under udgang.

Det er rimeligt at antage, at Vest ville hoppe til 3ut med det solide sparhold, og den ser ud til at tage præcis 8 stik i praksis.

Oplysningen om, at Øst opfattede 1ut som visende hjerterfarve, og at Øst dermed har minimum, er en ubeføjet oplysning for Vest, som han ikke må benytte. Dermed kommer det ikke på tale at melde 3, som Vest ville gøre, hvis han måtte benytte oplysningen om Østs hånd.

Benyttede Vest ubeføjede oplysninger?

Vi bør også tage stilling til, om Vest benyttede de ubeføjede oplysninger i det faktiske meldeforløb. Det ser det ud til. Med ♠K1086x bagpå samt et sidees har Vest en soleklar strafdobling – 2♠‑D må blive en bekostelig affære, når Ø-V har 25+ HP tilsammen.

Når Vest ikke doblede, kan det meget vel være, at han havde Østs forklaring i tankerne. Det er en mere nervøs affære at strafdoble på 2‑trinet, når man kun har 20‑22 HP tilsammen.

Det er ulovligt for Vest at melde pas, fordi de ubeføjede oplysninger har hjulpet Vest til dette. Men N-S er ikke skadet af Vests pas – tværtimod betød det −300 for N-S i stedet for −800 – og derfor har det ingen betydning for scorejusteringen.

Den justerede score

Vi er nu klar til at give en afgørelse. Syd er skadet af den forkerte forklaring, dog kun med 60% sandsynlighed, og hvis Syd havde haft den korrekte forklaring, havde vi haft følgende mulige resultater:

  • Ø-V 3ut 8 = +50, med 60% sandsynlighed.
  • N-S 2♠ 5 = −300, med 40% sandsynlighed.

N-S er ikke skadet af en ulovlig melding pga. de ubeføjede oplysninger, og resultatet i 2♠ er derfor upåvirket.

I det første tilfælde, som er baseret på pas fra Syd og 3ut fra Vest, kan man argumentere for, at Øst kunne finde på at melde 4 efter makkers 3ut. Det har jeg valgt at se bort fra i denne artikel, og vi efterlader det som en øvelse til de særligt flittige.

Hvis Øst havde forklaret korrekt

I vurderingen af, hvad der ville være sket, hvis Syd havde passet, har vi taget højde for de ubeføjede oplysninger, som Vest fik fra Østs forklaring.

Det er måske overraskende, at vi skal gøre dette. Hvis Øst havde forklaret 1ut korrekt til Syd, havde Vest jo ikke haft ubeføjede oplysninger. Men når vi vurderer, om den forkerte forklaring har påvirket Syds melding, er udgangspunktet ikke “hvis Øst havde forklaret korrekt”, men “hvis Syd havde haft den korrekte forklaring”. Derfor er vi nødt til at vurdere situationen under hensyntagen til de ubeføjede oplysninger.

Af samme grund vurderer vi heller ikke, hvad Øst ville have meldt, hvis han havde forstået 1ut korrekt, selvom dette er en forudsætning for at forklare korrekt.

Afsluttende bemærkninger

Spillet forekom på klubniveau, hvor det store flertal af spillere ikke er opmærksomme på reglerne om ubeføjede oplysninger. Dette bliver Vests pas til 2♠ dog ikke lovlig af, men det var heldigvis uden betydning i dagens spil.

Som det fremgår, kan de problemer, der opstår i forbindelse med meldemisforståelser, være ganske komplicerede at udrede. Men det er helt almindeligt forekommende i klubben, at en spiller glemmer sit system, og at der både kan være problemer i form af, at modstandernes meldinger bliver påvirket, og at makker får ubeføjede oplysninger. Det problem kan jeg ikke løse – men jeg kan hjælpe med at forklare, hvordan reglerne virker!

Find damen!

Der har altid været mange points at tjene på at finde trumf dame i spilføringen. Her skal vi se, hvordan man også kan klare den sag:


Vest spillede ♠K ud til frafald og fortsatte med spar til bordets ♠E. Syd spillede ♣B fra bordet, og Øst stak sig ind og spillede ♠D gennem spilførers hånd.

Syd har 4 faste tabere i sidefarverne og er nødt til at finde D for at vinde sin kontrakt, og der skal desuden trumfes en klør. Det er svært at sige, om Syd bør trumfe den sidste spar højt og knibe Vest for D, eller om Syd i stedet bør trumfe med en mellemruder og tage knibningen gennem Øst.

Ved bordet svigtede Syd imidlertid kulør ved at trumfe ♠D med 7, selvom hun havde en spar tilbage, og Vest kastede hjerter af. Herefter opdagede Syd sin kulørsvigt, og efter turneringslederens mellemkomst blev tilspillet rettet til en spar, mens Syd tog 7 tilbage på hånden – spilfører kan jo ikke få strafkort.

Øst fortsatte med sin sidste spar, men efter at Vest ikke havde overtrumfet efter kulørsvigten, krævede det ikke den store eksamen at gennemskue, at Vest ikke besad D, så Syd trumfede igen med 7 og vandt sin kontrakt.

Hvad siger reglerne?

Dette snedige trick (hvor vi dog må gå ud fra, at Syds kulørsvigt var utilsigtet) er også kendt som Alcatraz‐kuppet. Som navnet antyder, er der noget fordækt ved kuppet, og inden du tager det på repertoiret, vil jeg citere § 62C1:

Hver spiller på den ikke‐fejlende side må tage ethvert kort tilbage på hånden, som spilleren måtte have spillet efter kulørsvigten, men før der blev gjort opmærksom på den (se § 16C (ubeføjede og beføjede oplysninger)).

Foruden at Vest må ændre sit tilspil, fordi det skete efter Syds kulørsvigt, betyder dette, at det er en ubeføjet oplysning for Syd, at Vest ikke overtrumfede 7. Da det er et logisk alternativ for Syd at trumfe den sidste spar højt og knibe Vest for D, hvilket ville føre til 1 bet, skal turneringslederen justere scoren til dette resultat.

Med andre ord kan Syd ikke få fordel af de oplysninger, der fremkommer på grund af kulørsvigten – tværtimod er disse oplysninger ubeføjede for Syd (og beføjede for Øst, hvis det skulle blive relevant).

Turneringslederen bør selvfølgelig gøre opmærksom på forholdet omkring de ubeføjede oplysninger i forbindelse med, at Syd retter sin kulørsvigt.

Hvis Vest ikke havde spillet til

Da spillet forekom i praksis, tænkte Vest en 5‑10 sekunder over sit afkast. Herefter gjorde Syd opmærksom på sin kulørsvigt.

Når Vest ikke har spillet til, kan vi ikke anvende § 62C1, men alligevel har Syd gennem sin kulørsvigt fået oplysning om placeringen af D.

Reglerne udtaler sig ikke klart om dette tilfælde, men det er mest i tråd med lovene i øvrigt, at man stadig betragter oplysningerne som ubeføjede. Afgørelsen bliver således den samme.

En kompliceret kulørsvigt

Velkommen til en ny sæson i bridgeklubberne og på bridgeregler.dk!

Sæsonen startede ligepå og hårdt for den turneringsleder, der skulle tage stilling til følgende problem. Øst svigter kulør, først ved at kaste af, siden ved at trumfe. Skal der overføres 1 eller 2 stik?

Efter et meldeforløb, som vi lader N-S diskutere færdig selv, er Syd blevet spilfører i 5♣.

Vest trækker ♠E og skifter til hjerter. Syd spiller trumf til ♣K og ♣E, Vest returnerer endnu en hjerter, og Syd trækker ♣D og ser den skæve trumfsits.

Syd spiller nu en lile ruder mod bordet. Vest stikker for med K. Øst kaster hjerter af, så Vest forsætter i ruder, trumfet af Øst. Syd ender med 7 stik, og kulørsvigten bliver opdaget, så spillerne tilkalder turneringslederen.

Hvor mange stik skal overføres?

Normalt skal vi overføre 2 stik, når en spiller vinder det stik, hvor der svigtes kulør, men så enkelt er det ikke her.

Betragter vi den første kulørsvigt, skal der kun overføres 1 stik – her trumfede Øst jo ikke. Hvad den anden kulørsvigt angår, skal vi anvende § 64B2:

(Der skal ikke ske automatisk overførsel af stik …) Hvis der er tale om en efterfølgende kulørsvigt begået i samme farve af den samme spiller, hvor den første kulørsvigt er etableret.

Selvom Øst trumfede og vandt stikket, fører dette således ikke til overførsel af stik denne gang. Der skal altså kun overføres 1 stik!

Turneringslederens afgørelse

Det betyder imidlertid ikke, at turneringslederens afgørelse skal være 8 stik, for Syd er skadet af Østs anden kulørsvigt.

Lad os betragte positionen efter stik 6, altså efter Østs første kulørsvigt, hvor parterne hidtil har taget 3 stik hver:

Vest spiller ruder. Hvis Øst bekender med B i stedet for at trumfe, bliver der siden 2 stik til Øst. Der er kun ét stik på trumflængden, men Syd har ikke forbindelse til at trække trumf.

Hvis Øst bekender til den anden ruder, bliver der således 8 stik til Syd. Hertil skal der overføres et stik for den første kulørsvigt, så det bliver i alt 9 stik til Syd.

Vi kan derfor se, at Syd er skadet af Østs anden kulørsvigt, og turneringslederen justerer scoren til 9 stik til Syd, svarende til at Øst ikke havde svigtet kulør anden gang.