Tema: Melding uden for tur

Det er tid til et nyt tema på bridgeregler.dk: Melding uden for tur. Hvor det foregående tema om forkert forklaring primært var et spørgsmål om at foretage bridgevurderinger, håndteres melding uden for tur i de fleste tilfælde som en ren turneringslederteknisk øvelse. På denne måde udgør temaet en behagelig afveksling (eller det modsatte).

Med andre ord er melding uden for tur et emne, hvor turneringslederen bør sørge for at have et godt greb om lovene. Men det er mindre vigtigt at kunne de specifikke regler om tvungen pas udenad. Det vigtigste er at have en generel forståelse af reglerne og deres struktur – så kan man altid finde den rette paragraf ved bordet og læse op, således at man er sikker på at give den korrekte afgørelse.

I den første artikel diskuterer vi, hvad der sker, når meldingen accepteres. Desuden skal vi se nogle mindre kendte, men alligevel vigtige regler om, hvornår meldingen ikke regnes for accepteret, selvom der meldes efterfølgende. Alt dette kan du læse om i artiklen Melding uden for tur.

En aktuel sag

Tidligere på ugen blev jeg pr. email bedt om at afgøre en sag fra en klub. Sagen udsprang af, at en spiller afgav en naturlig melding, som makker alertede i den tro, at meldingen var overføring. Det gav spilleren en ubeføjet oplysning om, at makker havde misforstået meldingen.

Det var allerede planlagt, at denne uges artikel skulle handle om de problemer, der opstår, fordi en forklaring af en melding giver makker ubeføjede oplysninger. Da sagen illustrerer problemstillingen perfekt, har jeg medtaget den i artiklen Forkert forklaring og ubeføjede oplysninger. Artiklen indeholder yderligere et eksempel, og du kan også læse om, hvordan du skal forklare meldingerne, når makker med sine forklaringer har demonstreret, at I ikke er på bølgelængde.

Dermed slutter vores artikelserie om forkert forklaring, hvor jeg har gennemgået alle de nødvendige grundprincipper fra lovene til at behandle sådanne sager. Hvad enten sagerne handler om, at modparten kan være skadet på grund af den forkerte forklaring, eller at de ubeføjede oplysninger måske har hjulpet den fejlende side, eller begge dele, er turneringslederen nødt til både at foretage bridgevurderinger, der kan være vanskelige, og at benytte lovene korrekt. Lovene kan man lære, men bridgevurderinger bliver man aldrig helt udlært i, og jeg kan derfor allerede nu garantere, at der på et senere tidspunkt vil komme flere artikler om emnet.

Et lille indblik

I denne uge ser vi på, hvordan turneringslederen skal afgøre sager, hvor et par er Skadet af forkert forklaring.

Turneringslederen skal i disse sager vurdere, om der var tale om en forkert forklaring (og ikke blot en forkert melding), om den forkerte forklaring har påvirket spillet, og om den ikke‐fejlende side blev skadet heraf.

Hvis alle disse betingelser er opfyldt, skal scoren justeres til det, der sandsynligvis havde været resultatet, hvis den korrekte forklaring var givet.

Artiklen giver et lille indblik i de metoder, som turneringslederen skal anvende. I praksis kan sagerne og de tilhørende vurderinger være næsten vilkårligt komplekse, og da vores primære fokus for tiden er på klubturneringslederne, vil vi i denne omgang koncentrere os om at få grundprincipperne på plads. Lykkes dette for dig, vil du til gengæld også kunne håndtere de fleste sager om forkert forklaring i praksis.

Også for spillere

I sidste uge så vi, hvad spillerne skal forklare om deres meldinger, og hvornår de skal rette deres egne eller makkers forkerte forklaringer. Det håber jeg, at alle prøver at få greb om.

Men også i denne uge beskriver jeg en regel, som det er vigtigt for spillerne at kende til, nemlig reglen om, hvornår en ikke‐fejlende spiller kan foretage en Ændring af melding efter forkert forklaring. Desværre overser mange spillerne denne mulighed i praksis. Det medfører uvægerligt skrivebordsafgørelser, og de færreste spillere kan bedre lide dét end at få lov til at afgøre spillet selv.

Så hvis du gerne vil medvirke til, at færre spil bliver afgjort ved skrivebordet, kan jeg anbefale dig at læse denne uges artikel – og huske at tilkalde turneringslederen, når en forkert forklaring bliver rettet!

Tema: Forkert forklaring

I denne uge indleder bridgeregler.dk et nyt tema: Forkert forklaring. Temaet er yderst relevant for både spillere og turneringsledere på alle niveauer.

Spillere bør fx kende svarene på følgende spørgsmål: Hvordan forklarer jeg en melding, som vi ikke har en ordentlig aftale om? Hvornår skal jeg rette makkers forkerte forklaring? Kan jeg lave en melding om, når modparten har forklaret forkert? Og hvordan forholder jeg mig i almindelighed, når der har været en forkert forklaring?

For turneringsledere er der tale om et af de største og mest komplekse emner, og det er en hyppigt forekommende situation. Derfor er det vigtigt, at turneringslederen har en god grundforståelse af de principper, der skal anvendes i sager med forkert forklaring.

Temaet skal give dig denne grundforståelse, og i denne uges indledende artikel, Forkert forklaring, beskæftiger vi os med det mest grundlæggende, nemlig at definere, hvad vi forstår ved en korrekt forklaring. Derudover ser vi på, hvornår en spiller skal rette en forkert forklaring.