Det kort har jeg også!

I det sidste indlæg før jul havde jeg desværre indsat et forkert link til artiklen Skadet efter tilsvarende melding. Så hvis du vil vide, hvordan turneringslederen skal afgøre sager, hvor den fejlende side har fået fordel af de beføjede oplysninger efter en tilsvarende melding, får du hermed en ny chance!

Kort nr. 53

Vi har tidligere set eksempler, hvor en eller flere spillere havde et forkert antal kort. Her skal vi se endnu en variant:


Syd blev spilfører i 6♠ efter et hurtigt meldeforløb, hvor svarer brugte Stayman og RKCB. Vest spillede B ud og undrede sig, da han så ♠E på bordet, for det kort havde han også selv!

Efter en hurtig optælling påpegede Vest, at bordet havde 14 kort. De øvrige spillere talte deres kort og kom alle frem til 13, og turneringslederen blev tilkaldt.

Når der er mere end 52 kort i spillet, benyttes § 13C:

Hvis man opdager et kort, som ikke hører til spillet, fjernes dette kort. Meldeforløbet og spillet fortsætter uden yderligere berigtigelse. Justeret score (§ 12C) kommer kun på tale, hvis et sådant kort viser sig at være spillet til et afsluttet stik.

Med andre ord: Når turneringslederen har fundet frem til, at bordets ♠E er det overskydende kort, fjernes dette fra spillet, hvorefter spillet fortsætter. Meldingerne og de hidtil spillede kort står ved magt.

Syd kommer til at savne ♠E i spillet, men det er der ikke noget at gøre ved! N-S har meldt 6♠, så det er kontrakten, og den vinder næppe denne gang.

Hvis det overskydende kort er spillet

Den sidste sætning i § 13C fortæller, at hvis ♠E er blevet spillet fra bordet (og stikket afsluttet), må man justere scoren på basis af, hvad der ville være sket, hvis fejlen var blevet påpeget umiddelbart inden.

I det aktuelle spil har dette en spøjs konsekvens. Lad os se på to scenarier:

Scenario 1: Øst vinder udspillet og returnerer hjerter, hvorefter Syd spiller spar til ♠E. Af ukendte årsager protesterer Vest ikke, og stikket afsluttes. Senere i spillet tager Vest for sit ♠E, og turneringslederen tilkaldes. Scoren skal justeres til det resultat, der ville have været sandsynligt, hvis ♠E var blevet fjernet fra bordet, umiddelbart før det blev spillet. På grund af den heldige sits ser det ud til at være 11 stik.

Scenario 2: Øst vinder udspillet og returnerer hjerter, hvorefter Syd spiller spar til ♠D. Han fortsætter med ♠K, som Vest stikker med ♠E. Turneringslederen tilkaldes og fjerner ♠E fra bordet (jf. § 13C), og spillet fortsætter. Øst får for ♠B – 10 stik.

Det rette fokus

I efteråret kørte bridgeregler.dk et længere tema om de nye regler for utilstrækkeligt bud og melding uden for tur. Temaet afsluttes i denne uge med en artikel, der fortæller fremgangsmåden, når den ikke‐fejlende side er skadet af tvungen pas.

Mange turneringsledere justerer scoren, hvis den fejlende side får et godt resultat, når en af spillerne som følge af et utilstrækkelig bud eller en melding uden for tur er blevet tvunget til at passe. Men som du kan læse, skal scoren næsten altid stå ved magt i denne type sager.

I dagens spil havde N-S en meldemisforståelse, og spillerne var i tvivl om, hvad der var tilladt, men deres fokus var rettet mod den forkerte spiller.


Øst åbnede med Multi, og Syd rodede rundt i parrets forsvar, idet han troede, at hans dobling viste spar.

Vest spurgte om betydningen og fik den korrekte forklaring – åbningshånd med mindst 4‑farve i hjerter – hvorefter Vest passede. Nord meldte 3ut, men til alles overraskelse meldte Syd 4♠, og dette afsluttede meldingerne. På grund af den fæle trumfsits gik Syd 2 ned i sin kontrakt.

Var Nords pas OK?

Efter spillet tilkaldte Ø-V turneringslederen for at høre, om Nords pas til 4♠ var tilladt, når han havde forklaret Syds dobling som visende hjerter.

Her er det afgørende, at Nord ikke havde fået nogen ubeføjede oplysninger. Derfor var Nord frit stillet til at slutte om Syds hånd, hvad han ville. Nords pasmelding var således fuldt lovlig.

Er der andre problemer?

Men hvad med Syds 4♠‑melding? Syd ved fra makkers forklaring, at doblingen er blevet misforstået. Dette er en ubeføjet oplysning, der fortæller Syd, at Nord har noget i spar og måske intet i hjerter, og at 4♠ meget vel kan være den rigtige kontrakt. Havde Syd ikke hørt Nords forklaring, ville han have antaget det stik modsatte og passet til 3ut. Derfor er det ulovligt, når Syd melder 4♠.

Aktuelt havde Nord ikke, hvad Syd håbede på, så Syds ulovlige melding bar straffen i sig selv, da 3ut havde vundet let. Derfor skal scoren stå ved magt.

Men havde Syd købt Nord med sparstøtte og fået flere stik i 4♠, end Nord ville have fået i 3ut, ville Ø-V have været skadet af Syds 4♠‑melding. I så fald skulle turneringslederen have justeret scoren til 3ut med det antal stik, denne kontrakt ville have taget (hvilket kan blive en vægtet score, hvis antallet af stik er uklart).

Må Vest spørge om Syds dobling?

Tilsyneladende havde Vest ikke noget at bruge forklaringen af Syds dobling til. Må han alligevel spørge på dette tidspunkt, når Nord på den måde risikerer at give sin makker ubeføjede oplysninger, hvis en af dem har glemt systemet?

Her er min anbefaling at spørge konsekvent i første melderunde. Hvis man kun spørger, når man overvejer at melde, giver man jo makker ubeføjede oplysninger, hvad enten man spørger eller ej. Desuden må man gå ud fra, at N-S ved, hvad deres dobling af Multi betyder, så her behøver Vest ikke tage hensyn til N-S.

Hvis Vest altid spørger neutralt, umiddelbart efter at meldingen er afgivet, og uden at indikere, om han har et meldeproblem, undgår han helt, at hans spørgsmål giver makker ubeføjede oplysninger.