Bordet har kun 12 kort

Bridgespillere er programmeret til at se 13 kort ad gangen. Alligevel hænder det, at den blinde kun lægger 12 kort på bordet, uden at nogen opdager det:

bordet-har-kun-12-kort-01
bordet-har-kun-12-kort-02

Vest spiller ♠4 ud, og da Nord lægger sine kort ned, er ♠9 ikke synlig for spillerne. Spilfører kaster i stedet en ruder fra bordet og stikker Østs ♠D med ♠K. Han lader ♣9 løbe til Østs ♣B, og Øst fortsætter i spar. Syd lægger lavt, så Vest vinder med ♠8 og trækker ♠E; Syd kaster en hjerter og en klør fra bordet.

Herefter skifter Vest til en lille ruder, der går til K og E, og Syd slår ♣E væk. Til alles overraskelse dukker ♠9 nu op på bordet.

Turneringslederen tilkaldes – men hvad skal der dømmes? Tænk over svaret, inden du læser løsningen nedenfor.

Lad stopskiltet ligge!

I sidste uge så vi på stop‐proceduren. Af gammel vane fjerner mange spillere stopskiltet, umiddelbart efter at de har afgivet deres egen melding. Sådan var de danske regler indtil 2012, men denne fremgangsmåde gør det sværere for MTV at melde i neutralt tempo. Ansvaret for at “måle tiden” ligger hos spilleren, der afgiver springmeldingen, og derfor skal denne spiller lade stopskiltet ligge, til de 10 sekunder er gået, således at MTV kan koncentrere sig om at overveje sin melding.

Derfor vil jeg gerne gentage, at spilleren, der lægger stopskiltet op på bordet, skal lade det ligge i 10 sekunder, før det fjernes.

Løsning på problemet

Turneringslederproblemet ovenfor er let at løse – hvis man kender reglerne! Og det gør du utvivlsomt, hvis du har læst artiklen Ingen overførsel af stik efter kulørsvigt.

Selvom der er tale om spil af bordets kort, har vi at gøre med kulørsvigt. Spilfører har således svigtet kulør fra bordet hele tre gange – alle etableret, da spilfører har spillet et kort fra bordet eller hånden i det efterfølgende stik. Derfor er det ikke muligt at rette kulørsvigten på dette tidspunkt.

Men turneringslederen må endelig ikke dømme, at der skal overføres stik til modspillet! Ifølge § 64B3 må der ikke overføres stik, når bordet har begået kulørsvigt. Spilfører har rest i slutpositionen og skal således foreløbig noteres for 9 stik.

Det betyder dog ikke, at man bare kan begå kulørsvigt fra bordet og stikke eventuelle gevinster i lommen. Turneringslederen skal altid se på, om modstanderne er skadet af kulørsvigten. Det kan man dog ikke påstå her – spilfører har kastet to værdiløse røde kort samt en (overflødig) klørvinder og havde taget de samme 9 stik, hvis der var blevet bekendt med ♠9 i et af sparstikkene. Scoren skal derfor fastsættes til 9 stik. Spilfører har ikke tjent på kulørsvigten og straffes ikke med overførsel af stik, når kulørsvigten er sket fra bordet – det var altså gratis denne gang.

Velkommen tilbage!

Efter en god lang sommerferie er bridgeregler.dk tilbage! Jeg håber, at du er kommet godt i gang med sæsonen, og at du også er klar til at følge med i mine lovartikler igen.

“Mine” er dog lidt overdrevet. Marieke Quant har fungeret som medforfatter på de fleste af artiklerne og kommer sandsynligvis også til det fremover, og jeg præsenterer hende derfor her som medforfatter på bridgeregler.dk.

Udgivelsestempoet vil fremover blive lidt anderledes. Der vil fortsat blive postet materiale hver uge, men nye lovartikler vil kun blive udgivet hver anden uge. I de mellemliggende uger vil jeg skrive indlæg om konkrete turneringslederafgørelser eller andre aktuelle problemstillinger. Det kan fx dreje sig om spørgsmål, der er sendt via Skriv til os, eller sager, som jeg har hørt om på anden vis eller måske oplevet selv.

Efterårets første artikel handler om stop‐proceduren. Både spillere og turneringsledere bør være fortrolige med indholdet i denne artikel, så læs den – der kan jo være en ting eller to, du skal vide for at være sikker på, at du behandler stopskiltet korrekt.

Uregelmæssigheder i forbindelse med stopskiltet, fx “stop uden for tur”, har altid voldt turneringsledere problemer, fordi det ikke fremgår af lovbogen. Emnet er dog ikke svært, og det kommer til at afslutte det korte tema om stopskiltet i næste artikel om 14 dage.

Hermed vil jeg ønske dig fortsat god fornøjelse med bridgeregler.dk!