How Low Can You Go?

En læser har sendt mig denne festlige historie, hvor Syd blev sat over for et usædvanligt problem, idet makker svarede 2 til åbningen 2ut!

Øst passede, og Syd tænkte, at 2 måtte være overføring. Men 2‑skiltet var jo ikke længere i meldekassen! Derfor valgte hun at melde 3 – det samme, som hun ville have meldt, hvis makker havde meldt 3.

Nords fejl skyldtes imidlertid, at hun havde opfattet makkers åbning som 2♣ – det var første bridgeaften efter coronanedlukningen, så spillerne var lidt rustne. Nords 2 var ment som en ventemelding efter makkers formodede 2♣‑åbning, og efter 3 tænkte hun, at makker måtte have en hjerterfarve, så hun hævede til 4.

Det er ikke den bedste kontrakt, men det endte lykkeligt, for 4 kunne ikke sættes med den venlige fordeling. Og vores læser var godt tilfreds med, at spillet kunne afvikles korrekt uden turneringslederens indblanding – man ved jo aldrig, hvor meget en ivrig turneringsleder kunne have ødelagt!

Jeg tager alligevel chancen og fortæller her, hvad en turneringsleder skal gøre, hvis han bliver tilkaldt undervejs i denne sag.

Syd tilkalder turneringslederen

Lad os forestille os, at Syd tilkalder turneringslederen for at gøre opmærksom på, at makkers bud var utilstrækkeligt. Men må hun det?

Ja! Alle må gøre opmærksom på en uregelmæssighed, så længe åbningsudspillet ikke er vendt. Det fremgår af § 9A1:

Medmindre disse love forbyder det, må enhver spiller gøre opmærksom på en uregelmæssighed under meldeperioden, hvad enten den pågældende er i tur eller ej.

Og som vi også omtalte i det forrige indlæg, må Nord rette et fejlgreb, så længe Syd ikke har meldt efterfølgende. Det gælder også, selvom det er Syd, der har fået henledt Nords opmærksomhed på fejlen – fejlgreb har intet med ubeføjede oplysninger at gøre.

Her var der dog tydeligvis ikke tale om et fejlgreb – man vil næppe kunne overbevise nogen om, at man ville have meldt 3ut, men ved et uheld fik 2 op af meldekassen.

Tilbage til Syds aktuelle meldeproblem. Må Syd melde 2, når hendes foregående melding var 2ut? Dette er et spørgsmål, som besvares entydigt af § 18C i lovene:

Et bud er tilstrækkeligt, når det er højere end nærmeste foregående bud.

Svaret er altså: Ja, det må hun gerne. Det nærmeste foregående bud var 2, og 2 er jo højere end 2. Alt, hvad der er gået forud for Nords 2‑melding, er således uden betydning, uanset hvad der befinder sig i Syds meldekasse.

Øst tilkalder turneringslederen

Øst accepterede stiltiende Nords 2‑melding. Men hvad ville der være sket, hvis Øst i stedet havde tilkaldt turneringslederen?

Først og fremmest ville Øst fortsat have fået tilbud om at acceptere meldingen, men først skal turneringslederen forklare konsekvenserne, hvis meldingen ikke accepteres. Dette er behandlet nærmere i artiklen Utilstrækkeligt bud, som ikke accepteres, og Nord vil skulle vælge mellem følgende tre muligheder:

  • Laveste tilstrækkelige bud, der viser samme benævnelse(r) ⇒ ingen tvungen pas eller udspilsbegrænsninger.
  • En tilsvarende melding ⇒ ingen tvungen pas eller udspilsbegrænsninger.
  • Enhver anden melding, dog ikke D/RD ⇒ makker skal passe resten af meldeforløbet + udspilsbegrænsninger i modspil.

Aktuelt ville dette være let. Da Nords 2‑melding var ment som et automatisk svar på Syds formodede 2♣‑åbning, viste Nord ikke noget som helst om sin hånd med denne melding.

Når vi ikke kan slutte noget af det utilstrækkelige bud, som ikke også bliver fortalt med den lovlige melding, er der tale om en tilsvarende melding.

Her kan vi ikke engang slutte noget af det utilstrækkelige bud (det gjorde Syd ganske vist alligevel, men der var tale om en forkert slutning, så det var ingen hjælp for Syd). Dette betyder, at enhver melding fra Nord vil være en tilsvarende melding! Så hvis Øst ikke accepterer Nords 2‑melding, kan Nord afgive en hvilken som helst lovlig melding, hvorefter meldeforløbet kører videre uden nogen begrænsninger for N-S.

Det er også rimeligt nok, for N-S har ikke fået nogen som helst fordel af det utilstrækkelige bud.