Tilsvarende melding eller ej?

I artiklen Tilsvarende meldinger så vi på de grundlæggende regler for, om en melding skal regnes for tilsvarende efter et utilstrækkeligt bud, som ikke accepteres, eller en melding uden for tur, som ikke accepteres.

Men definitionen af tilsvarende meldinger i § 23A er åben for fortolkning, og derfor er vi nødt til at betragte nogle flere eksempler. Det vil vi gøre i denne artikel.

I alle eksemplerne forudsættes det, at Syd afgiver et utilstrækkeligt bud eller en melding uden for tur, og at Vest ikke accepterer meldingen.

1‑åbning i farve bliver til indmelding

Øst er giver, men Syd åbner 1 uden for tur. Det lovlige meldeforløb går således:

Indmeldingen viser omkring 10‑16 HP, måske 9 HP med en god 6‑farve, men Nord ved, at der næppe er tale om 9‑10 HP denne gang. Som beskrevet i artiklen Tilsvarende meldinger kan mindre forskelle i den viste styrke let rummes i begrebet “lignende betydning”, og derfor er 2 en tilsvarende melding.

Bemærk, at vurderingen er identisk, hvis Øst åbner 1♠, og Syd derefter afgiver 1 som et utilstrækkeligt bud, fordi han har overset Østs åbning. Efter et utilstrækkeligt bud ville betingelsen om “tilsvarende melding” dog ikke være nødvendig for Syd, fordi 2 er laveste tilstrækkelige bud, der viser samme benævnelse som den ulovlige melding.

Men hvad hvis det lovlige meldeforløb i stedet er følgende:

Syd kan melde ind på 8 HP eller måske endnu mindre, og dermed har meldingen uden for tur større indflydelse denne gang. Det er ikke klart, om meldingen skal regnes for tilsvarende, når der er tale om en indmelding på 1‑trinet. Det afhænger af minimum for indmeldingen. I princippet skal turneringslederen grave i, hvor mange hænder med 6‑7 HP man kan forestille sig Syd melde ind på i netop dette makkerskab, men hvor skal grænsen præcis gå? Det forekommer mest retfærdigt at bestemme, at meldingen skal regnes for tilsvarende, uanset om minimum er 6, 8 eller 10 HP.

Bemærk, at hvis der er tale om en 1♣‑åbning uden for tur, der bliver konverteret til en 2♣‑indmelding, er meldingen tilsvarende, selvom 1♣ kan meldes med 3‑farve eller måske endda doubleton. Det kan vi indse, fordi enhver hånd, der kan melde 2♣ ind, også ville have åbnet 1♣ (som før ser vi bort fra, at dette kun er næsten sandt for hænder lige under åbningsstyrke). Med andre ord er betydningen af indmeldingen en delmængde af de mulige betydninger af åbningsmeldingen.

En metode, der ikke længere ses blandt turneringsspillere, men forekommer på klubplan, er at doble på de fleste hænder med åbningsstyrke, således at en indmelding i reglen viser en hånd under åbningsstyrke. I dette tilfælde er forskellen i betydning mellem en åbning og en indmelding så stor, at indmeldingen ikke kan regnes for en tilsvarende melding.

1‑åbning i farve bliver til dobling

Øst er giver, men Syd åbner 1 uden for tur på ♠ED87 96 K432 ♣K84. Hvad siger du til følgende lovlige meldeforløb?

Syd vil naturligvis ikke risikere en indmelding på 2‑trinet med en tynd 4‑farve. Men hvad med doblingen? Den vil jo oftest indeholde 4‑farve i ruder. Og spiller man 5‑farve major, lover 1‑åbningen måske ikke engang 4‑farve.

Problemet har givet anledning til en del debat, og meningerne er delte. Min holdning er dog klar. En dobling kan foretages på adskillige håndtyper, der slet ikke passer til en 1‑åbning, fx:

  • En almindelig oplysningsdobling, hvor klør er længere end ruder; 3‑4 eller endda 3‑5 i minor er muligt til en oplysningsdobling.
  • En overstærk indmelding med spar eller klør som primær farve; ruderrenonce er mulig.
  • En overstærk indmelding i sans, måske endda med 3325‑fordeling.

Disse fordelingstyper er udelukket af Syds melding uden for tur, og det påvirker i min verden meldingerne for meget til at tillade doblingen som en tilsvarende melding, når Nord aktuelt nærmest har fået statsgaranti for 4‑5 ruder på Syds hånd.

Også her er problemstillingen den samme, hvis Syd har meldt 1 utilstrækkeligt efter at have overset Østs åbning.

1‑åbning bliver til svarmelding

Nord er giver, men Syd åbner 1 uden for tur. Hvis Nord også har en åbningshånd, kan N-S komme i problemer:

1 som svarmelding viser 4‑farve og 6+ HP. Der er for mange oplysninger fra åbningsmeldingen, når Nord ved, at Syd har 5‑farve og 11+ HP. 1 er ikke en tilsvarende melding. (Spiller N-S med stærke spring, vil et spring til 2 være en tilsvarende melding).

Langt bedre ser det ud, hvis Nord åbner 1♠:

Hvis 2 er gamekrav, er problemet løst – svarmeldingen er klart en tilsvarende melding, da betydningen er stort set den samme. Viser 2 blot 10+, bør vi også regne meldingen for tilsvarende – styrkeintervallet for den lovlige melding er lidt bredere end for den erstattede melding, men ikke mere, end hvad vi ellers tolererer i forbindelse med “lignende betydning”.

Hvad hvis Nord også har en 1‑åbning, og Øst melder ind?

Lad os sige, at Syds 2♠ viser hjerterstøtte og åbningshånd. Hvis 2♠ kun viser 3‑kortstøtte, og åbningen lover 5‑farve, kan vi næppe regne 2♠ for en tilsvarende melding, når den ulovlige melding viser to kort ekstra i makkers farve. Lover 2♠ derimod 4‑kortstøtte, har jeg sympati for at tillade 2♠ som en tilsvarende melding. Eller måske kan Syd springe til 3♠ for at vise hjerterstøtte og korthed i spar – det bør også regnes for en tilsvarende melding.

Hvis 2♠ kan afgives på hænder uden hjerterstøtte, fx fordi N-S spiller high/low‐doblinger, minder situationen om åbningsmeldingen, der blev til en oplysningsdobling – her ville jeg ikke tillade 2♠ som en tilsvarende melding.

Svag 2‑åbning i major

Øst er giver, men Syd åbner 2♠ uden for tur. Øst åbner 1ut, og Syd melder igen 2♠:

Hvis åbningen viste mindst 5‑4 i spar og en minor, og indmeldingen viser en enfarvet hånd, er indmeldingen ikke en tilsvarende melding (se også artiklen Tilsvarende meldinger). Oplysningerne om, at Syd har en sidefarve, og at sparfarven ikke nødvendigvis er en 6‑farve, er for betydningsfulde.

Det omvendte tilfælde? Åbningen viste en enfarvet hånd, og indmeldingen viser mindst 5‑4. Her er meningerne delte. Min mening: Hvis åbningen lover 6‑farve, er det ikke en tilsvarende melding – 5‑4 er normen til 2♠, så oplysningen om, at det denne gang drejer sig om 6‑4, har alt for stor risiko for at påvirke meldingerne, til at det kan kaldes en “lignende betydning”.

Hvis åbningen meget vel kan foretages på en 5‑farve – sådan spiller mange uden for zonen – har vi tilsyneladende et klassisk eksempel på “delmængde af betydninger”. Men honnørstyrken udgør et problem. Åbningsmeldningen viser omkring 5‑9 HP, indmeldingen omkring 8‑14 HP. Overlappet – 8‑9 HP – er for lille i forhold til, hvad indmeldingen viser. Derfor er der ikke tale om en tilsvarende melding.

Meldinger, der viser samme farve

En ofte forekommende problemtype er meldinger, der viser samme farve som den ulovlige melding. Vi har allerede behandlet en del af sådanne meldinger i det foregående. Her er nogle flere eksempler.

Lad os først bygge videre på eksemplet, hvor Syd overfører til hjerter uden at afvente eller bemærke Østs indmelding:

Syds oprindelige 2‑melding viste en vilkårlig hånd med mindst 5‑farve i hjerter. Enhver melding, der lover mindst 5‑farve i hjerter, vil være en tilsvarende melding. Det kan fx være 3 som naturligt krav eller 3 som overføring og mindst invit – begge er tilsvarende meldinger til 2‑meldingen.

Kampen om sparfarven kan føres for vidt:

Syd overser Østs indmelding og viser selv spar. Vil det være en tilsvarende melding, hvis Syd ændrer til en strafdobling? Denne viser jo også spar. Det er muligt, men en strafdobling kan foretages på en god 3‑farve, og dermed er vi for langt fra den fordeling, som den oprindelige melding viste – strafdoblingen er ikke en tilsvarende melding (og husk, at et utilstrækkeligt bud ikke kan rettes til en dobling, hvis der ikke er tale om en tilsvarende melding).

Antag nu, at Nord åbner 1, og at Syd svarer 1♠ uden interesse for Østs forehavende. Det viser mindst 4‑farve i spar samt 6+ HP. Her er et muligt lovligt meldeforløb:

Syd viser nu mindst 5‑farve i spar samt 10+ HP. Både fordeling og styrke er hver for sig en delmængde af mulighederne efter 1♠‑meldingen, og der er tale om en tilsvarende melding.

Hvis Syd har 6‑8 HP og 5‑4 i major, ville han nok hellere doble end melde 2♠. Ligesom 1♠‑svaret lover det mindst 4‑farve i spar og 6+ HP, og dertil mindst 4‑farve i hjerter. Men der er ikke tale om en tilsvarende melding, da de fleste hænder, der er egnede til at doble negativt, ville have svaret 1 og ikke 1♠.

Flertydige meldinger

I artiklen Tilsvarende meldinger så vi, at hvis en spiller melder Multi uden for tur og siden afgiver en svag springindmelding i en majorfarve, er der tale om en tilsvarende melding, fordi den lovlige melding viser en af de betydninger, der var mulig inden for den ulovlige melding.

Her skal man altid holde tungen lige i munden. Hvis i stedet den oprindelige melding er entydig, og den lovlige melding er flertydig, vil der sjældent være tale om en tilsvarende melding.

Eksempel: Syd åbner med en svag 2 i Nords tur, og det lovlige meldeforløb er:

Nords 1ut viser 12‑14. Når Syd melder 2ut som Lebensohl for at følge op med 3, har han vist en svag hånd med hjerterfarve.

Men sådan fungerer reglerne om tilsvarende meldinger ikke! 2ut kunne lige så vel være en svag hånd med en minorfarve (eller diverse stærkere varianter), og kriteriet skal anvendes på den næste melding fra Syd og ikke på hele det meldeforløb, der (måske) følger. Derfor er 2ut ikke en tilsvarende melding.

Konklusion

Vurderingen af, hvornår en melding kan regnes for en tilsvarende melding som defineret i lovenes § 23A, er ikke entydig. Man vil ofte kunne acceptere en mindre udvidelse af den viste honnørstyrke, hvis der er et fornuftigt overlap i den styrke, som de to meldinger hver især viser.

Til gengæld må der ikke være for meget værdifuld information om fordelingen fra den melding, der annulleres. Specielt hvis den annullerede melding viser en farve, som ikke vises med den lovlige melding, vil der normalt ikke være tale om en tilsvarende melding.

Vurderingen af, om en melding kan regnes for tilsvarende, er ofte den samme, hvad enten der var tale om et utilstrækkeligt bud eller en melding uden for tur. Det er ikke så mærkeligt, for et utilstrækkeligt bud skyldes ofte, at spilleren ikke har bemærket MTH’s melding.