Nye bridgelove på vej

WBF’s lovkommission (WBF‑LC) har i de seneste år arbejdet på en ny udgave af bridgelovene. Kort efter nytår blev en foreløbig version sendt til de nationale forbund, og i DBf har vi med Jens Brix Christiansen i spidsen gennemset denne version, dels for at forberede en dansk oversættelse, og dels for at finde eventuelle uhensigtsmæssigheder og uklarheder, som med lidt held kan nå at blive rettet til den endelige version.

Her på bridgeregler.dk vil vi gennemgå ændringerne, når den endelige version foreligger, således at du er godt rustet, når de nye love træder i kraft. Det er WBF’s plan at have en endelig version klar midt i marts, og hvis denne plan holder, kan du fra april forvente en række indlæg, som beskriver ændringerne i detaljer.

De vigtigste ændringer

Det har længe været signaleret, at WBF‑LC i det store og hele er tilfredse med 2007‑lovene, og at der derfor ikke er behov for så gennemgribende ændringer som tidligere. Derfor kan du trygt læse de eksisterende teoretiske artikler, som findes på bridgeregler.dk.

To af de emner, vi hidtil har beskrevet her, vil dog undergå væsentlige ændringer. Det drejer sig først og fremmest om melding uden for tur, men i nogen grad også udspilsbegrænsninger som følge af uregelmæssigheder i meldeforløbet. De nuværende regler har mange sjove hjørner, hvor den dygtige turneringsleder kan udmærke sig med sit detaljerede lovkendskab, men nu er det jo ikke et formål at lave sjove regler. Fremover satser WBF‑LC på at forsøge at afvikle spillet normalt i langt flere tilfælde end før.

Hvis du kun kender reglerne på disse to områder til husbehov, eller finder du dem alt for komplicerede, kan du derfor glæde dig til 2017‑lovene.

Den sidste ændring, jeg vil nævne på dette tidspunkt, handler om vægtet score. Du er måske vant til, at hvis turneringslederen overvejer flere mulige justerede scorer, fx efter udnyttelse af ubeføjede oplysninger, bliver scoren justeret til det resultat, der er dårligst for den fejlende side. Med de nye love vil denne fremgangsmåde ikke længere være tilladt – hvis der er flere mulige resultater, skal der gives en vægtet score mellem disse baseret på sandsynlighederne for de enkelte resultater.

Mens vi venter

Foreløbig må vi afvente den nye version af lovene – det vil være dumt at beskrive ændringer i detaljer, når disse ændringer endnu ikke er godkendt og måske kan ende med at se helt anderledes ud eller endda blive forkastet.

Mens vi venter, vil jeg beskrive emner, der ikke ser ud til at blive væsentligt ramt af ændringer. Vi kan derfor relativt trygt tage hul på et tema om ud‑ og tilspil uden for tur. Vi starter i denne uge med artiklen Åbningsudspil uden for tur – det er den med “de 5 muligheder”. God fornøjelse!