På egen risiko

Dagens spil stammer fra en BBO‑turnering. N-S misforstod hinanden, og deres system ser heller ikke ligefrem enkelt ud.

Da der var tale om spil på BBO, alertede spillerne deres egne meldinger og forklarede dem med det samme til modstanderne. Syd havde glemt systemet og meldte 2ut som en naturlig invit, og han forklarede også meldingen sådan. I systemet var meldingen imidlertid Lebensohl, så Nord meldte 3♣ og forklarede, at dette var en tvungen melding.

Da Syd meldte 3ut, var det klart for Øst, at N-S højst havde 25‑26 HP tilsammen og meget vel kunne have mindre. Han var kort i den forventede udspilsfarve og havde desuden styrke i bordets åbningsfarve. Alt dette gjorde, at han valgte at doble for at få udspil i ruder.

Nord redoblede med maximum, og da ruderudspillet gik til 8 og 10, skulle spilfører blot afblokere ♣K og rejse sparfarven – 3ut‑RD vundet!

Turneringslederen tilkaldes

Øst var ikke tilfreds med forløbet. Nords redobling viste tydeligt, at han var klar over, at Syd havde en invithånd og ikke en svag hånd. Efter Syds 3ut‑melding burde Nord derfor have forklaret, at de havde været ramt af en meldemisforståelse, så Ø-V ikke ville blive skadet af en forkert forklaring. Derudover burde Nord have passet i stedet for at redoble for ikke at drage fordel af situationen.

Af disse grunde tilkaldte Øst turneringslederen efter spillet.

Må Nord redoble?

Lad os først se på, om Nord må redoble.

Det er klart, at pas er et logisk alternativ for Nord. Derfor må Nord ikke redoble, hvis han har ubeføjede oplysninger, der fortæller, at det er bedre at redoble end at passe. Men Nord har ingen ubeføjede oplysninger – han har gættet på basis af meldeforløbet alene, hvorfor Syd meldte 2ut.

Principperne for forkert forklaring er, at turneringslederen justerer scoren, hvis Ø-V er skadet af forkert forklaring, justerer turneringslederen scoren. Men der er ingen regler, der forhindrer Nord i at redoble, efter at Nord eller Syd har forklaret forkert.

Derfor er Nord dobling fuldt lovlig.

Den forkerte forklaring

Øst har fået en forkert forklaring af Syds 2ut‑melding, der jo var Lebensohl ifølge systemet. Men Nords forklaring af 3♣ som en tvungen melding giver ingen mening, hvis 2ut er en naturlig inviterende melding.

Det burde Øst, der var en stærk landsholdsspiller, selv have indset, og derfor burde han have spurgt Nord om nærmere oplysninger om 2ut‑ og 3♣‑meldingerne.

Hvis Øst i stedet tager forklaringen af 2ut for pålydende, må 3♣ vise maximum. Så hvordan vi end vender og drejer det, kan vi ikke henføre Østs dobling til, at meldingerne ikke blev forklaret korrekt. Derfor skal turneringslederen lade scoren stå ved magt.

Måske har mistanken om en meldemisforståelse fået Øst til at doble, og på den måde skyldes doblingen forklaringerne. Men doblingen skyldes i så fald ikke, at Øst er blevet misinformeret – den skyldes, at Øst har fået den ekstra oplysning, at Syd opfattede 2ut som naturlig, mens Nord opfattede den som Lebensohl. Det er uden betydning for Østs beslutning, om det er Nord eller Syd, der har husket systemet korrekt. Når Øst benytter sig af den ekstra oplysning om meldemisforståelsen, sker det på egen risiko.