God bridge

Kataloget af artikler på bridgeregler.dk dækker efterhånden de fleste af de problemstillinger, som klubturneringslederen kommer ud for ved bridgebordet. Og der er desværre kun 24 timer i døgnet, så derfor vil jeg i de kommende uger nøjes med at præsentere det ugentlige spil med en lovproblematik.

I dagens spil havde både Nord og Syd i underkanten til at melde ind i første omgang:


Syd havde en fornuftig hånd med 5‑5 og single i fjendens farve, så hun kom fint igen med en genåbningsdobling og korrigerede makkers 4 til 4.

Vest starter bedst muligt med to gange spar. Hvis Syd trumfer i stik 2, går hun bet, idet Vest falder fra en enkelt gang i trumf, hvorefter Syd bliver trumfmat. Men hvis Syd i stedet kaster klør af i stik 2, beskytter bordets trumfer mod en sparfortsættelse, og kontrakten vinder.

Aktuelt vandt Syd 11 stik, men Ø-V tilkaldte turneringslederen, for Nord havde holdt en længere tænkepause efter Vests 3♠‑melding.

God bridge

Det er klart, at Syd har foretaget en fornuftig vurdering ved at genåbne på denne hånd, som har godt offensivt potentiale.

Man kan sige, at Syd burde have meldt ind første gang, men det er forbløffende ofte godt at passe første gang med henblik på at komme igen i næste runde i netop denne type meldeforløb, hvis man har en lille singleton i fjendens farve og i underkanten til at gå ind første gang.

Så man kan sagtens argumentere for, at Syds meldinger simpelthen er udtryk for god bridge.

Hvordan skal turneringslederen afgøre sagen?

Logiske alternativer

Som altid i sager med ubeføjede oplysninger skal turneringslederen vurdere følgende:

  • Er der logiske alternativer til den valgte melding?
  • Gjorde de ubeføjede oplysninger den valgte melding nærliggende?

Spørgsmålet er altså ikke, om vi skal tillade god bridge, men om Syds melding er lovlig i lyset af de ubeføjede oplysninger.

Det er klart, at Nords tænkepause gør det nærliggende for Syd at genåbne, så spørgsmålet er, om pas er et logisk alternativ.

Her foretog turneringslederen en rundspørge, hvor han gav Syds hånd som et meldeproblem. Mange vil melde 3 ind direkte på 2♠, så det er mest interessant at høre, hvad de spillere, der passer til 2♠, vil gøre i genåbningspositionen efter 3♠.

De to første adspurgte meldte begge pas til både 2♠ og 3♠, dog efter nøje overvejelser i genåbningspositionen, og begge havde stor sympati for en dobling. Men det er samtidig klart, at pas er et logisk alternativ. Dermed er det ulovligt for Syd at genåbne efter Nords tænkepause.

Turneringslederens afgørelse

Når turneringslederen overvejer justeret score, er de centrale spørgsmål:

  • Hvori består lovbruddet?
  • Hvad ville resultatet være blevet, hvis lovbruddet ikke var sket?

Lovbruddet er ikke Nords tænkepause, men Syds dobling. Hvis Syd ikke havde doblet, var kontrakten naturligvis blevet 3♠ af Øst. Denne går præcis 1 bet, medmindre N-S rejser bordets ♣B, før de har fået deres hjerterstik.

Da et hjerterudspil er nærmest oplagt på Syds hånd, er det temmelig usandsynligt, at Øst vinder sin kontrakt. Selvom Ø-V er den ikke‐fejlende side, justerede turneringslederen derfor scoren til 3♠−1 af Øst.

Så N-S måtte nøjes med +100 i stedet for +420. Nord kan forhåbentlig undgå den afslørende tænkepause næste gang – så god er Nords hånd heller ikke.