De er skøre, de romere!

Denne uges teoriartikel giver dig de nødvendige grundbegreber for at forstå, hvordan man fastlægger en justeret score. Det er et helt centralt begreb i mange turneringslederafgørelser, og derfor er det vigtigt at have de grundlæggende principper på plads.

Meldingerne i dagens spil leder tankerne hen på et kendt Obelix‐citat, da Syd og Vest af hver sin årsag afgav meldinger, der ikke ligefrem beskrev deres hænder:


De indledende pasmeldinger kan der ikke indvendes noget mod, og heller ikke Østs 1♠‑åbning, selvom der der længere klør og kun 10 HP. Sparfarven er stærk, og håndens offensive potentiale er godt, så det er en fin åbning i 3. hånd.

Herefter begyndte løjerne.

Syd tænkte, at Ø-V sandsynligvis kunne udkonkurrere ham i spar, når makker var forhåndspasset, så i stedet for at melde et antal hjerter forsøgte han sig med 1ut! Måske kunne det skræmme fjenden fra at spille 4♠.

Vest havde et problem. Hun ville gerne vise et godt hæv i spar, men der var ingen melding, der viste dette ifølge parrets aftaler (man kan evt. lade 2 vise en sådan hånd). I stedet improviserede hun en 2♣‑melding, som ifølge systemet viste double spar og 5‑farve i hjerter. Hendes majorfordeling var ganske vist den omvendte, men hun planlagde at flytte makkers forventede hjertermelding til spar, hvorefter budskabet forhåbentlig ville trænge igennem.

Nord hævede til 3ut i håb om, at Syd havde hjerterhold, og på dette punkt skuffede Syds hånd ikke. Til gengæld lod det annoncerede sparhold noget tilbage at ønske, og modspillet startede med de første 6 stik.

Syd følte sig ikke hjulpet af forklaringen af 2♣ og tilkaldte turneringslederen. Hvad dømmer du, og hvorfor?

Er Syd selv ude om det?

Man kan let komme til at tænke på følgende måde: Syd har bluffet, så han er selv ude om, at makker sætter ham i 3ut. Derfor vil vi ikke justere scoren.

Men det er en forkert tankegang. Uanset om man afgiver hasarderede meldinger, har man ret til en korrekt forklaring fra modparten, og hvis man bliver skadet af en forkert forklaring, skal scoren justeres.

Det er derfor alt for overfladisk at afvise sagen med hensyn til Syds bluff – det er faktisk en forkert fremgangsmåde at gøre sådan.

Den korrekte forklaring

Når vi vurderer sager med forkert forklaring, er det centrale spørgsmål altid følgende:

Hvad er den korrekte forklaring ifølge parrets fælles aftaler og makkerforståelse?

Ø-V’s aftale var klar: Vests 2♣ viste mindst 2‑5 i major. Vest havde bevidst meldt uden for systemet, men det er tilladt, og Syd har ikke krav på at få dette oplyst. Derfor lod turneringslederen scoren stå ved magt.

Skal Vest oplyse om afvigelsen?

Spillet blev afviklet med skærme. Syd og Vest sad på samme side af skærmen, så Vest forklarede selv 2♣‑meldingen til Syd! Er det under disse omstændigheder i orden at forklare 2♣ som 2‑5 i major?

Ja, helt klart. Syd skal have den samme oplysning, uanset om den kommer fra Øst eller Vest, og den skal kun omhandle makkeraftalen.

Vest følte sig usikker på situationen og tilkaldte turneringslederen efter den afsluttende pas for at spørge – uden for Syds hørevidde – hvordan hun skulle forholde sig, når hendes kort slet ikke passede til den forklaring, hun havde givet. Men turneringslederen fortalte, at hun ikke havde pligt til at oplyse, at hun havde meldt uden for systemet.

Havde Vest skullet ændre sin forklaring, ville Syd have fået lov at ændre sin melding, hvis den skyldtes forklaringen.

Man kan i øvrigt spørge sig selv, hvor smart det var af Syd at passe. Hvis Vest virkelig har 5‑farve i hjerter, er Syds hånd død i en sanskontrakt, hvor Nords hånd sandsynligvis kun kan bidrage med nogle spredte stik. Så Syd burde måske under alle omstændigheder have meldt 4. Men så havde du nok aldrig hørt om spillet!

Board-a-Match

Traditionelt opgøres holdkampe i imp med efterfølgende omregning til kamppoint. Men der er ikke noget i vejen for at bruge parturneringsprincipper, således at et vundet spil giver 2 point, hvad enten der er tale om +430 mod de andres +420, eller +1400 mod de andres +110. Et lige spil giver 1 point til hver.

Denne udregningsmetode kaldes board‑a‑match, forkortet BAM, og det er en turneringsform, der kan give en god afveksling fra de sædvanlige turneringer. Det giver mulighed for at gøre op efter parturneringsprincipper, uden at man behøver klage over, at man fik de forkerte kort mod de forkerte modstandere – holdmakkerne får chancen for at bakke op, og der er noget at spille om i hvert spil.

Tilrettelæggelse af turneringen

BAM‐turneringer er ofte korte i forhold til antallet af deltagere, og derfor er det fornuftigt at spille meget korte runder, 2‑4 spil pr. runde. For at al tiden ikke skal gå med at gøre resultater op, bør man spille uden pauser mellem runderne og benytte en skifteplan som i en parturnering.

Er der fx 10 hold i en BAM‐turnering, skal der være 5 borde i hvert rum. Det er let at konstruere en skifteplan, så man kan spille alle mod alle, 9 runder, 3 spil pr. runde, hvilket vil være passende til en klubaften. Det kan illustreres på følgende måde:

Diagrammet viser startplaceringerne i åbent rum. Vandringen foregår på følgende måde:

  • Hold nr. 10 sidder fast N-S ved bord 1, mens resten af parrene flytter “med uret” efter hver runde.
  • Ø-V ved bord 1 går til bord som N-S.
  • Ved de øvrige borde går N-S ét bord op, Ø-V går ét bord ned.
  • Bord 5 er vendebord.

I lukket rum benytter man naturligvis samme skifteplan, bare med modsatte verdenshjørner.

Kunstig score i BAM

Hvis turneringslederen giver kunstig score i en BAM‐turnering, beregnes det på samme måde som i en parturnering.

Det betyder, at 60% svarer til 1,2 point på spillet, mens 40% giver 0,8.

Hvis turneringslederen giver 60%‑40%, skal turneringslederen dog se på resultatet ved det andet bord, for måske er den ikke‐fejlende side dårligt tjent med 60%. Hvis man opfatter turneringen som en parturnering, og den ikke‐fejlende side fx har scoret 75% mod resten af feltet, bør man give denne score i stedet, så resultatet på spillet bliver 1,5-0,5.

Har den ikke‐fejlende side scoret dårligere end 60% mod resten af feltet på spillet, holder turneringslederen fast i scoren 1,2-0,8.

Hvis turneringslederen giver 60%‑60% eller 40%‑40%, ser turneringslederen bort fra resultatet ved det andet bord. Her bliver scoren altid 1,2-1,2 eller 0,8-0,8.

Vægtet score i BAM

Hvad med en vægtet score? Lad os tage et eksempel. I åbent rum har Hold A med alle iz spillet 4 som N-S med 9 stik, −100. I lukket rum har turneringslederen givet følgende vægtede score:

  • 30% af Ø 5♣ 10 = +100
  • 50% af S 4 9 = −100
  • 20% af S 4‑D 9 = −200

Hold A taber altså spillet 0-2 i 30% af tilfældene, spiller uafgjort 1-1 i 50% af tilfældene, og vinder 2-0 i 20% af tilfældene. Dermed får Hold A følgende score:

30% af 0 points + 50% af 1 point + 20% af 2 points.

I alt giver det 0,9 point til Hold A. Når den vægtede score er den samme for de to sider, skal det naturligvis give 2 points i alt, så Hold B får 1,1 point. Hvis scoren er ubalanceret, må man regne de to siders score ud hver for sig.

En genvej

Vi skal se en afgørelse fra en BAM‐turnering, hvor der blev spillet med skærme. For nemheds skyld kalder vi N-S ved “vores” bord for Hold A, og Ø-V for Hold B.

Den korrekte afgørelse på spillet er en vægtet score, men turneringsformen og omstændighederne tillod turneringslederen at skyde genvej:


N-S spillede Magic Diamond, og det forklarer Syds 1♣‑åbning. Uanset om Syds længste farve er klør eller ruder, åbner Syd 1♣, hvis hånden har 10‑16 HP og ikke er jævn.

Syd havde forklaret Vest, at 2♠ viste klørfarve, og derfor havde Vest opfattet makkers 3♠ som naturlig. Men efter 5♣ var det klart, at noget var galt, og Vest tilkaldte på dette tidspunkt turneringslederen for at spørge, om han måtte benytte oplysningen om, at makker havde misforstået ham.

Turneringslederen forklarede, at Vest ikke havde ubeføjede oplysninger, og at han måtte melde, som han ville. Herefter meldte Vest 5♠, men Øst flyttede kontrakten til 6♣, der hurtigt gik to ned.

Efter spillet blev turneringslederen tilkaldt igen, for Øst havde fået at vide af Nord, at 2♠ var naturlig, så enten Øst eller Vest havde fået forkert forklaring. Her er det vigtigste at fastslå, hvad der er den korrekte forklaring, og det var let, idet Nord fremviste parrets systemnoter, hvoraf det fremgik, at 2♠ var et naturligt svagt spring med 3‑7 HP.

Ergo havde Vest fået forkert forklaring. Havde han fået at vide, at 2♠ viste spar, ville han have forstået makkers 3♠ som en kunstig melding, og han ville aldrig have meldt 4♠. Med minimum uden tilpasning ville det være oplagt at passe.

Men hvad gør Øst herefter? Pas, dobler eller 5♣? Det kan være svært at afgøre. Pas vil føre til en nem bet i 4 og −100 til N-S, og hvis Øst dobler, bliver det −200. En 5♣‑melding vil føre til +100 for N-S.

Det kræver en rundspørge at fastlægge nogle brugbare procenter, men først undersøgte turneringslederen resultatet ved det andet bord. Her vandt N-S 3‑D; +670 for Hold B. Dermed behøvede turneringslederen ikke fastlægge procenter, for uanset disse ville Hold B vinde spillet 2-0.

En gevaldig undermelding

Vi har i tidligere indlæg set på reglerne i situationer, hvor en spiller har et forkert antal kort. Det er på tide, at bridgeregler.dk får egentlige teoriartikler om dette, og derfor kan du i denne uge læse en samlet artikel om, hvordan turneringslederen skal gå frem, når én spiller har et forkert antal kort.

I ugens spileksempel afgav Nord en gevaldig undermelding, men Syd reddede ham i første omgang:


Nord åbnede med en stærk klør, og Syds 1♠ var gamekrav med mindst 5‑farve. Ø-V gjorde nogle små forsøg på at forstyrre, men N-S mistede ikke nævneværdig plads. Syd viste ekstra sparlængde, og Nord og Syd afgav hver et cuebid på 4‑trinet.

Syds 4 måtte være en singleton, og efter længere overvejelse valgte Nord at stå af i 4♠, fordi K var spildt. Syd gik dog videre med sin enorme sparfarve, og storeslemmen blev meldt.

Må Syd melde efter Nords pause?

Ø-V tilkaldte turneringslederen, da de ikke mente, at Syd kunne melde videre efter Nords pause.

Syd har benægtet ruderkontrol med 4. Når Nord holder en længere tænkepause før 4♠, er det klart, at han må have ruderkontrol. Dette budskab må Syd have forstået, for ellers havde han ikke spurgt efter esser med 4ut. Men det er jo en ubeføjet oplysning for Syd, så 4ut er åbenlyst en ulovlig melding.

Men Syd har en yderst lovende hånd med få tabere, og man kunne have forståelse for, hvis Syd havde afgivet et cuebid i 5♣ i stedet for at melde 4ut. En rundspørge viste dog, at pas var et logisk alternativ – selvom 5♠ oftest vil vinde, selvom Nord ikke har ruderkontrol, ville det være dumt at risikere en uheldig bet, var tankegangen hos flere spillere.

Da pas er et logisk alternativ, og pausen gør det attraktivt at undersøge slem med 5♣, er Syd forpligtet til at passe til 4♠.

Justeret score

Når vi justerer scoren, skal vi tage udgangspunkt i, hvad der ville være sket, hvis Syd havde overholdt sin forpligtelse i lyset af de ubeføjede oplysninger fra makkers tænkepause, dvs. hvis Syd havde meldt pas til 4♠.

Det er let – scoren justeres til 4♠ med 13 stik.

Måske synes du, at det er meget at tage fra N-S, når næsten hele feltet er i slem, heraf mere end halvdelen i storeslem. Men vi kan ikke give N-S scoren for lilleslem, eller en vægtet score. Vi skal ikke “måle”, hvor mange points vi flytter ved den justerede score.

Syds 4ut var ulovlig, og det havde 5♣ også været. Hvis Syd havde meldt lovligt, var de stoppet i 4♠, så jeg vil hellere vende argumentet om og sige, at Syd ved sit lovbrud ændrede scoren fra 4♠ til 7♠, og at turneringslederen ændrer dette tilbage til udgangspunktet.

Nord må påtage sig hele skylden. Hans tillæg består af K, som ikke er så værdifuld over for en singleton – men han har den efterspurgte ruderkontrol samt 4 af 5 esser, og det er meget mere, end makker forventer.

Muliggørelse af en tilsvarende melding

Hvis du er turneringsleder, har du forhåbentlig fået styr på de mekanismer, der gælder for en melding uden for tur, som ikke accepteres.

I denne uge vil jeg behandle et særligt problem, der opstår, når en spiller melder i makkers eller MTV’s tur, og meldingen ikke accepteres.

Nord er giver og har følgende spændende hånd: ♠DT873 9 D ♣EKBT93. Han skal til at åbne 1♣, men inden han kommer så langt, har Syd åbnet 1!

Turneringslederen bliver tilkaldt og forklarer mulighederne, og Vest accepterer ikke Syds åbning. Der gælder nu følgende:

1. Nord er frit stillet i sin første melding. Oplysningerne fra Syds åbning er dog ubeføjede for Nord.

2. Hvis Syd i sin første lovlige melding afgiver en tilsvarende melding (i forhold til 1‑åbningen), er Nord frit stillet i resten af meldeforløbet og spillet. Oplysningerne fra Syds åbning uden for tur er beføjede for Nord (men turneringslederen justerer scoren, hvis Nord får fordel af disse oplysninger).

3. Hvis Syd i sin første lovlige melding ikke afgiver en tilsvarende melding, skal Nord passe i sin første efterfølgende melding. Oplysningerne fra Syds melding uden for tur er ubeføjede for Nord, og der vil være udspilsbegrænsninger i eventuelt modspil.

Nord er altså frit stillet, men det vil være en fordel, hvis Syd derefter afgiver en tilsvarende melding. Men det kan Syd sandsynligvis ikke, hvis Nord åbner 1♣! Hvis Øst melder pas, er svarmeldingen 1 ikke en tilsvarende melding. Den lover mindst 4‑farve og 6 HP, og det er altså for langt fra oplysningen om en åbningshånd (og 5‑farve, hvis N-S spiller 5‑farve major).

Så vil det være snedigere for Nord at åbne 1♠, så Syd kan svare 2, en tilsvarende melding. 1♠ er ikke den største løgn med 5‑6 i de sorte farver. Eller hvad med pas, så Syd kan åbne 1?

Hvilke oplysninger er beføjede for Nord?

Vi er nødt til at se på, hvilke oplysninger der er beføjede for Nord.

Lovbestemmelserne og deres konsekvenser er lovlige. Hvis Nord fx er i en situation, hvor Syd skal passe sin næste tur, er dette en beføjet oplysning for Nord. Nord ved dermed, at systemet er ude af kraft, så han kan melde naturligt, og han skal desuden ikke lægge noget i makkers næste pas, da den jo er tvungen. Dette vil være beføjede oplysninger.

Så må Nord ændre sin melding for at øge chancen for, at makker finder en tilsvarende melding?

Nej! Hvis Nord vælger at åbne 1♠, er det i forventning om at høre makker svare 2, hvilket vil være en tilsvarende melding. Det er en beføjet oplysning, at meldeforløbet 1♠‑2 vil løse problemerne for N-S. Men det er en ubeføjet oplysning for Nord, at Syd sandsynligvis vil svare 2, for det kan han kun udlede af den tilbagetagne melding, og de er foreløbig ubeføjede.

Det samme gælder, hvis Nord i stedet vælger at melde pas for at få et “frit” meldeforløb. Det er beføjet, at meldeforløbet pas‑1 vil løse problemerne, men det er ubeføjet, at makker har til at åbne 1.

Derfor er Nord forpligtet til at åbne 1♣ og acceptere, at resten vil være overladt til makker.

Konklusion

Efter en melding uden for tur, som ikke accepteres, er det ikke tilladt for den fejlendes makker at indrette sine meldinger med henblik på at undgå tvungen pas.

Når vi diskuterer ubeføjede oplysninger, skal vi ofte analysere på logiske alternativer. Heldigvis er åbningsmeldinger og direkte indmeldinger ofte automatiske. Så hvis Syd har meldt i Nords tur, er det ikke meget forkert at sige, at Nord skal afgive sin “normale” melding. Nord må ikke melde kreativt for at gøre det muligt for makker at afgive en tilsvarende melding.

Et risikabelt åbningsudspil

I denne uge afslutter vi minitemaet om spil af kort fra bordet. Noget af det sværeste at vurdere for en turneringsleder er, om spilfører har gjort sig skyldig i en fortalelse eller en tanketorsk, når han beder om at ændre sit ud‑ eller tilspil fra bordet.

Hvordan turneringslederen skal behandle situationen, kan du læse i artiklen Ændring af spillet kort fra bordet.

Glemt system ved spil med skærme

Følgende spil fra 2. division gav turneringslederne hovedbrud:


Inden Syd skulle spille ud, spurgte han Vest om meldingernes betydning (Syd og Vest sad på samme side af skærmen). Vest forklarede, at 2ut var mindst inviterende, men at han havde glemt svarmeldingerne!

Når der spilles med skærme, kan det være fristende at spørge spilleren på den anden side af skærmen for at få den rette forklaring. Men dette er ikke tilladt – ikke engang når en spiller har glemt sit system (uden skærme ville Ø-V være forpligtet til at give Syd den rette forklaring inden udspillet).

Syd kunne derfor ikke få hjælp til udspillet, men han var dog så heldig, at kontrakten ville gå bet forholdsvis let, hvis han bare ikke trak E i det blinde udspil.

Men Syd trak E! Herefter havde Øst 9 stik ved hjælp af hjerterknibningen, og Syd kaldte forståeligt nok på turneringslederen.

Skadet af forkert forklaring

Syds udspil af E er mildest talt usædvanligt, men med korrekt forklaring ved han, at Øst er nogenlunde polstret i hjerter, og derfor kan vi tilskrive udspillet forklaringen.

Med korrekt forklaring spiller Syd sandsynligvis en af minorfarverne ud. Med ruder ud er der chance for 2 beter, mens der med klør ud sandsynligvis bliver præcis 8 stik. Turneringslederen gav en vægtet score med 50% for 8 stik og 50% for 7 stik.

Procenterne kan selvfølgelig diskuteres, men det mest interessante ved spillet er spørgsmål om, hvorvidt Syd har “spillet på to heste”. Det ser gratis ud at trække E – hvis det slår fejl, kan han jo kalde på turneringslederen, da han åbenlyst ikke har fået en fyldestgørende forklaring.

Skal Syd beholde scoren?

Når vi overvejer at lade den ikke‐fejlende side beholde deres score, skal vi se på § 12C1e:

Efter at uregelmæssigheden fandt sted, kan den ikke‐fejlende side have bidraget til sin egen skade enten ved en særdeles alvorlig fejl (som ikke har med lovbruddet at gøre) eller ved en satsende handling, hvor man kunne håbe på at få kompensation ved en berigtigelse, hvis handlingen viste sig ikke at være vellykket. Når dette er tilfældet, gælder følgende:
i. Den fejlende side tildeles den score, som den ville have fået tildelt som følge af berigtigelsen af lovbruddet.
ii. Den ikke‐fejlende side får ikke kompensation for den del af skaden, som er selvforskyldt.

Punkt (i) siger, at vi skal justere scoren som normalt for den fejlende side – det skete med den vægtede score, som turneringslederen valgte.

Punkt (ii) er det, som populært kaldes at lade scoren stå ved magt for den ikke‐fejlende side. Her skal man dog huske at tage højde for, at det måske ikke er hele skaden, der er selvforskyldt. Det er det her – hvis Syd ikke havde spillet E ud, havde han stået i omtrent samme situation som med korrekt forklaring – valg mellem minorfarverne.

Det er nærliggende at lade scoren stå ved magt for N-S’s side med den begrundelse, at udspillet af E er et sats, og Syd har grund til at håbe på justeret score, hvis udspillet skulle slå fejl.

Men prøv at betragte Syds udspilsproblem. Med de forklaringer, han har fået, er det i sandhed et udspil i det blinde. Udspil fra en tynd 4‑farve er ikke særlig attraktivt og kan uden videre forære et vitalt stik, mens udspillet af E giver forskellige chancer. Måske rammer man makker med 5‑farve, og ellers kan man måske stadig nå at sætte kontrakten ved at finde det rigtige skift.

Udspillet er således ikke helt ude i hampen, og Syd ved jo heller ikke, om den korrekte forklaring er af en karakter, der gør, at han kan betegne sig som skadet af den manglende forklaring. Derfor lod turneringslederen den vægtede score gælde for begge sider.

Spilfører må have single klør

Dagens spil, som stammer fra den danske 1. division, medførte nogen diskussion.


Syd spillede ♣9 ud til Nords ♣B, og da N-S spillede højeste fra doubleton, kunne Nord ikke se, om det var Øst eller Syd, der havde single klør.

Øst havde tænkt sig om en rum tid, før han passede til 5. Nord konkluderede, at når Vest kunne have meldt 5♣ med klørkontrol, måtte Øst have single klør, siden han overvejede slem. Derfor skiftede Nord til hjerter, men nu forsvandt Østs klørtaber på hjerter, og kontrakten vandt.

Nord var ikke tilfreds med at være blevet vildledt af Østs tænkepause, og turneringslederen blev tilkaldt.

På egen risiko?

Du har sikkert hørt, at det er på egen risiko, når man slutter noget af modpartens tænkepauser. Men det betyder ikke, at turneringslederen ikke skal tage sig af denne type sager. Det centrale er § 73E2:

Hvis turneringslederen afgør, at en uskyldig spiller har draget en fejlagtig slutning ud fra et spørgsmål, en bemærkning, opførsel, tempo eller lignende fra en modstander, og denne modstander ikke har nogen påviselig bridgemæssig grund til sin handling, og denne på tidspunktet herfor kunne have vidst, at denne handling kunne falde ud til egen fordel, skal turneringslederen justere scoren (§ 12C1).

Det er altså ulovligt at indlægge en tænkepause, når man “ikke har noget at tænke over” og en tænkepause kan vildlede modparten.

Har Øst noget at tænke over?

Lad os se på, hvor lidt Vest skal have for at gøre 6 god. Hvad med ♠EDxxxx Dxxx Kx ♣x, hvor slemmen hænger på en knibning gennem den formodede sparlængde? Og så er D endda helt spildt. Eller skal Vest melde mere positivt med denne hånd?

Man kan sagtens konstruere hænder, hvor slem er god, men det skal vejes op mod risikoen for, at Vest heller ikke har klørkontrol. Det ender nok med, at alle vil melde pas på Østs aktuelle hånd. En del så ikke problemet på Østs hånd og mente, at Øst burde have meldt pas øjeblikkeligt for ikke at give Nord indtryk af, at der var en singleton i klør.

Men skal man melde pas uden at overveje, hvad der kræves for at tage 12 stik? Det vil trods alt være dumt at passe i lyntempo og derefter tage 12 lette stik og høre makker spørge, hvorfor man ikke så meget som overvejede slem med sin 5‑taberhånd, hvis Vest skulle have den rigtige hånd med minimum og klørkontrol.

Øst har altså et bridgeproblem, og derfor er det på egen risiko, når Nord gætter forkert på, hvad Øst tænkte over. At alle melder pas, og at en del beslutter sig hurtigt for denne melding, betyder ikke, at det er forbudt for de øvrige at overveje problemet, specielt i et usædvanligt meldeforløb som dette. Derfor lod turneringslederen scoren stå ved magt.

Hvis Øst ikke har noget at tænke over, er det en helt anden sag, og så kommer justeret score på tale. Den slags problemer vil vi se på ved en senere lejlighed.

Helikopter

På teorifronten starter vi et nyt minitema, som omhandler spil af kort fra bordet. Denne uge handler det primært om, hvordan man behandler det, når spilfører ikke angiver kortet eksplicit, men fx bare siger “en klør” – hvad der vel at mærke er helt normalt. Det kan du læse om i artiklen Spil af bordets kort.

I dagens spil kom spilfører til at spille ud fra den forkerte hånd, men selvom næste hånd accepterede udspillet, var turneringslederens opgave ikke slut.


Vest spillede ♣9 ud, der gik til Østs ♣K. Øst skiftede til ruder, der gik til 9 og B, og Vest spillede sin sidste klør, vundet af Syd med ♣8.

Syd forventede 10 lette stik i form af 6 hjerterstik, 3 klørstik og ♠E. Han trak E, men Øst kastede uventet spar af. Syd trumfede en ruder og afblokerede bordets ♣E, hvor Vest trumfede og spillede ♠K til bordets ♠E. Herefter så positionen således ud:

Syd var blevet rundtosset af at regne positionen igennem og spillede ruder ud fra hånden. Øst sagde “hov” og ville tilkalde turneringslederen, men samtidig bekendte Vest i ruder.

Turneringslederen blev alligevel tilkaldt. Men som du utvivlsomt ved – og ellers kan repetere i artiklen Udspil uden for tur – har Vest accepteret Syds udspil ved at spille til (§ 53A). Syd trumfede på bordet, gik hjem på K, trumfede den sidste ruder, trumfede sig hjem i spar, trak Vests sidste trumf og tog sidste stik på ♣D – 10 stik.

Modspillet er skadet

Øst var ikke tilfreds. Hvis Syd havde spillet ud fra bordet i stik 8, som han skulle, var spillet gået således: hjerter til K, ruder til trumf, spar til trumf – ellers kan Syd ikke trumfe den sidste ruder – K til trumf, og nu kan Vest ikke forhindres i at få B hjem. Kontrakten var således gået bet.

Dermed havde Syd gennemført et såkaldt helikopterkup – der manglede en indkomst til hånden, og det krævede en helikopter.

Men hvad skal turneringslederen gøre ved det, når Vest accepterer udspillet? Du kender § 72C fra artiklen Skadet af tvungen pas, hvor den bliver anvendt i en helt anden situation, men den passer også her:

Hvis turneringslederen mener, at en fejlende på det tidspunkt, hvor den pågældende begik en uregelmæssighed, kunne have været klar over, at uregelmæssigheden ville være tilbøjelig til at skade den ikke‐fejlende side, skal turneringslederen kræve meldeforløbet og spillet fortsat (hvis spillet ikke er forbi). Efter spillet justerer turneringslederen scoren (§ 12C1), hvis turneringslederen skønner, at den fejlende side har opnået en fordel ved uregelmæssigheden.

Hvis Vest har 4‑farve i ruder, kan Syd forholdsvis enkelt regne sig frem til, at han ikke kan vinde kontrakten. Et ruderudspil fra hånden løser derimod hans problem, hvis Vest accepterer, og ellers er ingen skade sket.

Der er altså tale om en uregelmæssighed, som han kan regne ud kun kan skade modparten, og dermed er betingelsen for at anvende § 72C opfyldt. Ø-V blev faktisk skadet, og hvis Syd havde spillet ud fra bordet, var han altid gået bet. Derfor justerede turneringslederen scoren til 4−1.

Skal scoren stå ved magt for Ø-V?

Vest kunne selvfølgelig bare have ladet være med at acceptere udspillet, men det ændrer ikke på, at Ø-V er skadet, og derfor skal scoren justeres for N-S.

Ø-V kan miste kompensation, hvis Vests tilspil er en ekstremt alvorlig fejl, et sats med turneringsledertilkaldet som sikkerhedsnet eller en handling foretaget i uvidenhed om lovene. Men det er ingen af delene – Vest var bare ikke opmærksom på, at udspillet var uden for tur, eller måske havde han bare ikke indset, at Syd var på vej til at gå bet ved normalt spil. Derfor skal resultatet 4−1 gælde for begge parter.

Kontrakten kunne vinde!

Bridgemæssigt kan vi bruge Syds udspil uden for tur til at indse, at kontrakten kunne have vundet med magt. Hvis Syd havde trumfet en ruder, før han trak den første trumf, havde han kunnet trumfe endnu en ruder, før han afblokerede bordets ♣E. Dermed havde han kun haft én ruder tilbage i slutpositionen, og kontrakten havde vundet.

Det kort har jeg også!

I det sidste indlæg før jul havde jeg desværre indsat et forkert link til artiklen Skadet efter tilsvarende melding. Så hvis du vil vide, hvordan turneringslederen skal afgøre sager, hvor den fejlende side har fået fordel af de beføjede oplysninger efter en tilsvarende melding, får du hermed en ny chance!

Kort nr. 53

Vi har tidligere set eksempler, hvor en eller flere spillere havde et forkert antal kort. Her skal vi se endnu en variant:


Syd blev spilfører i 6♠ efter et hurtigt meldeforløb, hvor svarer brugte Stayman og RKCB. Vest spillede B ud og undrede sig, da han så ♠E på bordet, for det kort havde han også selv!

Efter en hurtig optælling påpegede Vest, at bordet havde 14 kort. De øvrige spillere talte deres kort og kom alle frem til 13, og turneringslederen blev tilkaldt.

Når der er mere end 52 kort i spillet, benyttes § 13C:

Hvis man opdager et kort, som ikke hører til spillet, fjernes dette kort. Meldeforløbet og spillet fortsætter uden yderligere berigtigelse. Justeret score (§ 12C) kommer kun på tale, hvis et sådant kort viser sig at være spillet til et afsluttet stik.

Med andre ord: Når turneringslederen har fundet frem til, at bordets ♠E er det overskydende kort, fjernes dette fra spillet, hvorefter spillet fortsætter. Meldingerne og de hidtil spillede kort står ved magt.

Syd kommer til at savne ♠E i spillet, men det er der ikke noget at gøre ved! N-S har meldt 6♠, så det er kontrakten, og den vinder næppe denne gang.

Hvis det overskydende kort er spillet

Den sidste sætning i § 13C fortæller, at hvis ♠E er blevet spillet fra bordet (og stikket afsluttet), må man justere scoren på basis af, hvad der ville være sket, hvis fejlen var blevet påpeget umiddelbart inden.

I det aktuelle spil har dette en spøjs konsekvens. Lad os se på to scenarier:

Scenario 1: Øst vinder udspillet og returnerer hjerter, hvorefter Syd spiller spar til ♠E. Af ukendte årsager protesterer Vest ikke, og stikket afsluttes. Senere i spillet tager Vest for sit ♠E, og turneringslederen tilkaldes. Scoren skal justeres til det resultat, der ville have været sandsynligt, hvis ♠E var blevet fjernet fra bordet, umiddelbart før det blev spillet. På grund af den heldige sits ser det ud til at være 11 stik.

Scenario 2: Øst vinder udspillet og returnerer hjerter, hvorefter Syd spiller spar til ♠D. Han fortsætter med ♠K, som Vest stikker med ♠E. Turneringslederen tilkaldes og fjerner ♠E fra bordet (jf. § 13C), og spillet fortsætter. Øst får for ♠B – 10 stik.

Det rette fokus

I efteråret kørte bridgeregler.dk et længere tema om de nye regler for utilstrækkeligt bud og melding uden for tur. Temaet afsluttes i denne uge med en artikel, der fortæller fremgangsmåden, når den ikke‐fejlende side er skadet af tvungen pas.

Mange turneringsledere justerer scoren, hvis den fejlende side får et godt resultat, når en af spillerne som følge af et utilstrækkelig bud eller en melding uden for tur er blevet tvunget til at passe. Men som du kan læse, skal scoren næsten altid stå ved magt i denne type sager.

I dagens spil havde N-S en meldemisforståelse, og spillerne var i tvivl om, hvad der var tilladt, men deres fokus var rettet mod den forkerte spiller.


Øst åbnede med Multi, og Syd rodede rundt i parrets forsvar, idet han troede, at hans dobling viste spar.

Vest spurgte om betydningen og fik den korrekte forklaring – åbningshånd med mindst 4‑farve i hjerter – hvorefter Vest passede. Nord meldte 3ut, men til alles overraskelse meldte Syd 4♠, og dette afsluttede meldingerne. På grund af den fæle trumfsits gik Syd 2 ned i sin kontrakt.

Var Nords pas OK?

Efter spillet tilkaldte Ø-V turneringslederen for at høre, om Nords pas til 4♠ var tilladt, når han havde forklaret Syds dobling som visende hjerter.

Her er det afgørende, at Nord ikke havde fået nogen ubeføjede oplysninger. Derfor var Nord frit stillet til at slutte om Syds hånd, hvad han ville. Nords pasmelding var således fuldt lovlig.

Er der andre problemer?

Men hvad med Syds 4♠‑melding? Syd ved fra makkers forklaring, at doblingen er blevet misforstået. Dette er en ubeføjet oplysning, der fortæller Syd, at Nord har noget i spar og måske intet i hjerter, og at 4♠ meget vel kan være den rigtige kontrakt. Havde Syd ikke hørt Nords forklaring, ville han have antaget det stik modsatte og passet til 3ut. Derfor er det ulovligt, når Syd melder 4♠.

Aktuelt havde Nord ikke, hvad Syd håbede på, så Syds ulovlige melding bar straffen i sig selv, da 3ut havde vundet let. Derfor skal scoren stå ved magt.

Men havde Syd købt Nord med sparstøtte og fået flere stik i 4♠, end Nord ville have fået i 3ut, ville Ø-V have været skadet af Syds 4♠‑melding. I så fald skulle turneringslederen have justeret scoren til 3ut med det antal stik, denne kontrakt ville have taget (hvilket kan blive en vægtet score, hvis antallet af stik er uklart).

Må Vest spørge om Syds dobling?

Tilsyneladende havde Vest ikke noget at bruge forklaringen af Syds dobling til. Må han alligevel spørge på dette tidspunkt, når Nord på den måde risikerer at give sin makker ubeføjede oplysninger, hvis en af dem har glemt systemet?

Her er min anbefaling at spørge konsekvent i første melderunde. Hvis man kun spørger, når man overvejer at melde, giver man jo makker ubeføjede oplysninger, hvad enten man spørger eller ej. Desuden må man gå ud fra, at N-S ved, hvad deres dobling af Multi betyder, så her behøver Vest ikke tage hensyn til N-S.

Hvis Vest altid spørger neutralt, umiddelbart efter at meldingen er afgivet, og uden at indikere, om han har et meldeproblem, undgår han helt, at hans spørgsmål giver makker ubeføjede oplysninger.

Fejlgreb, som ikke rettes

I denne uge afslutter vi efterårets tema, som har handlet om de paragraffer, der er relateret til begrebet “tilsvarende melding”.

Der har undervejs i artiklerne været flere eksempler, hvor en spiller har afgivet en tilsvarende melding og derved givet makker brugbare oplysninger. Når dette sker, er oplysningerne beføjede for den fejlendes makker, og det kan give den fejlende side en urimelig fordel, når modstanderne er skadet efter en tilsvarende melding.

Årets sidste spileksempel stammer fra en klubaften, hvor en spiller spørger, hvad der skal ske, hvis man bliver skadet af, at en modstander begår et fejlgreb, der ikke rettes.


Vest greb forkert i meldekassen og meldte 2 i stedet for 1. Han blev straks klar over fejlen, da makker alertede og forklarede det som begge major. Men han var usikker på, om han måtte rette meldingen på dette tidspunkt, så han lod som ingenting.

Der er to vigtige principper om fejlgreb, der skal anvendes her.

Det første princip er, at en utilsigtet melding må rettes, så længe makker ikke har meldt efterfølgende (§ 25A1). Det er altså ikke et spørgsmål om, hvorvidt meldingskortet er sluppet – fristen for at rette et fejlgreb er meget længere.

Det andet princip er, at selvom makkers alerter og forklaringer er ubeføjede oplysninger, må disse oplysninger gerne bruges til at opdage et fejlgreb (§ 25A3).

Er der tale om et fejlgreb?

Når en spiller ikke opdager fejlen med det samme, kan der ofte opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om et fejlgreb.

I vores tilfælde kunne der være tale om, at Vest faktisk ønskede at vise sin hånd som en svag 2‑åbning. Med et es og to konger samt en hullet ruderfarve er det dog mindre sandsynligt.

Denne gang vil der være en klar indikation af, hvad Vest havde tænkt sig: 2 var jo en springmelding, så hvis Vest har lagt et stopskilt op først, er det åbenlyst, at hensigten var at åbne 2, og så vil der ikke være tale om et fejlgreb – meldingen kan ikke ændres.

Ellers er det sandsynligt, at Vest faktisk ønskede at åbne 1, og at 2 derfor var et fejlgreb.

Når et fejlgreb ikke rettes

Det havde altså været korrekt af Vest at rette sit fejlgreb. Men det gjorde han ikke!

Nu skete noget uventet for Vest, nemlig at Syd meldte 3, efter at Øst havde præfereret.

De fleste ville have konkurreret videre som Øst, og mange ville sikkert have drevet meldingerne til 4‑trinet hurtigst muligt, men denne Øst var en forsigtig spiller. Og det gav pote, da 3 naturligvis var chanceløs og måtte 3 ned.

Skulle Vest ikke have rettet sit fejlgreb, når han blev opmærksom på det?

Der er ingen tvivl om, at det i det lange løb ville være klogt for Vest at rette sin melding. Men det er ikke noget, Vest har pligt til at gøre. Vi kan således ikke justere scoren på dette grundlag.

Årsagen til resultatet var, at Syd ikke havde fået korrekte oplysninger om, hvad Vest havde. Men det er en del af spillet, når Syd har fået en korrekt oplysning om, hvad Ø-V har aftalt om meldingerne.

Normalt ville Ø-V være kommet galt af sted efter Vests fejl, men denne gang var de heldige og fik et godt resultat. Og det kan vi ikke lave om på, når de på ingen måde foretog sig noget ulovligt, fortjent eller ej.

Juleferie

Hermed går bridgeregler.dk på juleferie for i år. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår! Vi er tilbage med mere lovstof fredag den 19. januar 2018.