Ændring af den afsluttende pas

Først en reklame for ugens teoriartikel, der handler om melding uden for tur, som ikke accepteres. Reglerne for dette er lavet fuldstændig om i 2017‐lovene, og du kan roligt glemme alt om de gamle.

De nye regler er væsentligt enklere end de gamle, men de ikke er helt enkle at læse op ved bordet. Derfor anbefaler jeg, at du om muligt lærer dem udenad, hvis du er turneringsleder.

På denne side skal vi se nærmere på de regler, der gælder, når en spiller kan ændre den afsluttende pas, fordi han har fået forkert forklaring af modparten.

Vi ser på følgende spil:


Vest forklarer 2 som naturlig, men Ø-V har aftalt det som begge major. Skal Øst rette forklaringen efter den afsluttende pas?

Ja! Ø-V har købt spillet, og derfor skal forklaringen rettes, når meldeforløbet er slut (ellers først når spillet er slut). Desuden skal turneringslederen tilkaldes for at sikre, at de relevante regler bliver fulgt. Dette er gennemgået nærmere i artiklen Forkert forklaring.

Når turneringslederen skal tilkaldes nu og ikke først efter spillet, er det bl.a. for at give den ikke‐fejlende side mulighed for at ændre deres sidste melding, hvis denne skyldtes den forkerte forklaring (jf. § 21B1a). Det betyder altså, at Syd kan ændre sin afsluttende pas. Hvis N-S ville have meldt noget andet tidligere, må de ikke sige noget om dette, men det kan efterfølgende håndteres med justeret score (§ 21B3). Alt dette er beskrevet i artiklen Ændring af melding efter forkert forklaring.

Når Syd får at vide, at Øst slet ikke har ruder, kan han melde 2ut for at vise minorfarverne, og vi forstår, hvorfor han ikke gjorde det, når 2 var forklaret som naturlig.

Meldeforløbet ser nu således ud:

Men hvad nu? Meldeforløbet var jo slut, så Syd er vel spilfører i 2ut nu?

Nej, naturligvis ikke! Når en melding på denne måde ændres, fortsætter spillet, som om det var den melding, der var blevet afgivet fra starten. Med andre ord kan Nord præferere til 3♣, fuldstændig som hvis Vest havde givet den korrekte forklaring fra starten i stedet for at glemme systemet.

Hvad med Vests videre meldinger? Nu ved han jo, at Øst ikke har ruder, men begge major.

Den oplysning er ubeføjet, som altid med makkers forklaring. Pas må være et logisk alternativ for en spiller, der ikke har fået den ubeføjede oplysning, og derfor må Vest ikke drage fordel af oplysningen og melde 3.

Konklusion

Grundprincipperne, når der har været en forkert forklaring under meldeforløbet, kan næppe repeteres ofte nok!

  • Makkeren skal rette forklaringen efter den afsluttende pas, hvis hans side køber spillet (ellers først efter spillets afslutning).
  • Når en forkert forklaring rettes, skal turneringslederen tilkaldes.
  • Den ikke‐fejlende side kan ændre deres sidste melding, hvis denne skyldes den forkerte forklaring.
  • Når den afsluttende pas ændres, går meldeforløbet i gang igen.
  • Enhver forklaring er en ubeføjet oplysning til makkeren.