Ikke alle regler er ændret!

I sidste uge udkom den opdaterede artikel om udspilsbegrænsninger. Disse regler, som fremgår af § 26, anvendes efter ændring af tilsigtet melding (§ 25B), utilstrækkeligt bud (§ 27), melding uden for tur (§ 30‑32) og utilladelig melding (§ 35‑39).

Hvis den fejlende ikke afgiver en tilsvarende melding i sin lovlige tur og siden kommer i modspil, kan spilfører vælge en farve at forbyde udspil i, første gang den fejlendes makker skal spille ud (typisk i åbningsudspillet). Spilfører kan dog ikke vælge en farve, som den fejlende har vist i det lovlige meldeforløb. Spilfører kan aldrig kræve en farve i udspil, når § 26 anvendes.

Det er vigtigt at understrege, at de netop nævnte principper kun gælder udspilsbegrænsninger som følge af ulykker i meldeforløbet i de fire nævne situationer!

Når der er tale om udspilsbegrænsninger som følge af et strafkort, er reglerne uændret i forhold til de gamle love. Det betyder, at reglerne i de to situationer er vidt forskellige, hvor de i 2007‐lovene var næsten ens. Det kan skabe forvirring, så for at understrege forskellen vil jeg i denne uge vise et eksempel på begge typer udspilsbegrænsninger.

Udspilsbegrænsninger efter meldeforløbet

I følgende spil var Syd giver, men Øst havde for travlt og åbnede uden for tur med en svag sans:


Syd accepterede ikke denne melding, og det lovlige meldeforløb gik således:

De præcise regler for melding uden for tur, der ikke accepteres, vil blive gennemgået i en teoriartikel i næste uge. Men som vi allerede så i sidste uges indlæg, er Vest i første omgang frit stillet, fordi Vest skulle melde før Øst. Men oplysningerne fra Østs melding var på dette tidspunkt ubeføjede for Vest, og i lyset af dette ville det være ulovligt for Vest at afgive en oplysningsdobling på underlødige værdier (Vest ville så at sige melde på Østs kendte værdier).

Oven på 4 havde Øst ingen tilsvarende melding til en 12‑14 sans, så uanset hvad Øst meldte, skulle Vest passe i næste melderunde. Øst valgte at passe – dermed blev Syd spilfører i 4, og der er udspilsbegrænsninger mod Vest.

Da Øst ikke har vist nogen farve i det lovlige meldeforløb, er det let: Syd kan vælge en vilkårlig farve og forbyde Vest at spille ud i denne i åbningsudspillet. Forbuddet gælder, så længe Vest bevarer udspillet. Hvis Syd fx vælger at forbyde klør ud, og Vest trækker E, må Vest ikke skifte til klør i stik 2. Kommer Vest ind senere, kan spilfører ikke længere pålægge Vest udspilsbegrænsninger.

Åbningsudspil uden for tur

Lad os se på en anden variant af ovenstående spil, denne gang uden uregelmæssigheder i meldeforløbet:

Syd er blevet spilfører, men Øst er for hurtig og spiller 7 ud. Denne situation er behandlet indgående i artiklen Åbningsudspil uden for tur.

Her accepterer Syd ikke udspillet, og dermed gælder reglerne for stort strafkort. Grundprincipperne er ganske enkle:

  • Syd kan kræve eller forbyde ruder ud fra Vest. I så fald kan Øst tage 7 op på hånden igen. Hvis Syd har valgt at forbyde ruder ud, gælder forbuddet, så længe Vest bevarer udspillet.
  • Eller skal 7 skal blive liggende som strafkort. Dermed skal kortet spilles, så snart det er lovligt. Hvis Øst fx vinder første stik, skal 7 spilles ud til stik 2.

Bemærk, at disse regler er helt forskellige fra de regler, der gælder om udspilsbegrænsninger som følge af meldeforløbet.

Konklusion

Reglerne for udspilsbegrænsninger er ikke komplicerede, men de er meget forskellige, alt efter om udspilsbegrænsningerne stammer fra meldingerne eller fra et strafkort.

  • Ved udspilsbegrænsninger som følge af meldeforløbet kan spilfører vælge en af de farver, som den fejlende ikke viste i det lovlige meldeforløb, og forbyde udspil i denne. Spilfører kan ikke kræve en bestemt farve ud.
  • Ved udspilsbegrænsninger som følge af et strafkort kan spilfører kræve eller forbyde udspil i strafkortets farve. Spilfører kan ikke kræve eller forbyde udspil i nogen af de øvrige farver.
  • I begge tilfælde gælder et evt. forbud om udspil i en farve, så længe den fejlendes makker bevarer udspillet.